EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 134-142
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Analiz Öncesi Dış Kalite Kontrol
Giray Bozkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Analiz öncesi evre; dış kalite kontrol; analiz öncesi hata

Toplam test sürecinin bir parçası olan analiz öncesi evreye ait hatalar oldukça yüksek orandadır. Laboratuvarın kontrolü dışındaki bu evrenin mümkün olduğu kadar kalite güvencesi altına alınarak hataların azaltılması gereklidir. ISO 15189 analiz öncesi dönem için de dış kalite kontrol programı uygulanmasını önermiştir. Analiz öncesi dış kalite kontrol programları günümüzde oldukça sınırlı sayıda olsa da 3 başlık altında toplanabilir: Tip 1: Hatalı uygulamaların belirlenmesi, Tip 2: Hatalı örneklerin saptanması, Tip 3: Gerçekleşen hataların kaydı. Çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunan bu programlar aslında birbirinin tamamlayıcısı olarak görülebilir. Ülkemiz için yeni gibi gözükse de dünyada yıllardan beri uygulanan analiz öncesi dış kalite kontrolün değerlendirilmesi amaçlandı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim