EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 1
27 makale bulundu.
 • Gaitada Gizli Kan Testlerinde Guaiak ve İmmunokimyasal Yöntemlerin Karşılaştırılması
       Emel Altekin, Ahmet Solak, Pınar Tuncel
 • Yenidoğanda Total Bilirubin Analizinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
       Cevval Ulman1, Fatma Taneli1, Melek Revanlı2, Huri Yıldırım1, Bekir Sami Uyanık1
 • Eritrosit Sedimentasyon Hızının Ölçümünde Farklı Otomasyon Sistemlerinin Referans Yöntem ile Karşılaştırılması
       Nalan Akalın, Serap Arıkan, Nagihan Türkeli, Turan Serter
 • Klinik Laboratuvarlarda Homosistein Ölçümünde Kullanılan İki Farklı Yöntemin Performans Değerlendirmesi
       Sebahat Özdem1, S. Halide Akbaş1, Meral Gültekin2
 • Yeni Spektrofotometrik Lityum Ölçüm Yönteminin Aplikasyonu ve Analitik Değerlendirmesi
       Sebahat Özdem1, S. Halide Akbaş1, Meral Gültekin2
 • Yüksek Duyarlıklı C-reaktif Proteini Akılcı Kullanıyor muyuz?
       Özben Özden Işıklar1, Güneş Başol2, Burcu Barutçuoğlu2, Erkin Bozdemir2, Ceyda Kabaroğlu2, Zuhal Parıldar2, Işıl Mutaf2, Dilek Özmen2
 • Acil Laboratuvarda C-Reaktif Proteinin Saptanmasında İmmunoturbidimetrik Yöntemin Analitik Değerlendirilmesi
       Güler Buğdaycı Erdinç Serin Fatih Özcan
 • Gestasyonal Diyabet Tarama Testi Yapılan Gebelerde C-reaktif Protein ve Fibrinojen Düzeyleri
       Emin Savaş Kılavuz1, Cihan Kırbaş2, Eray Ulu2, Nermin Erol3
 • İnflamasyonda Yeni Bir Belirteç Olan Prokalsitonin ve Böbrek Disfonksiyonu ile İlişkisi
       Burcu Barutçuoğlu, A. Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, M. Işıl Mutaf, Oya Bayındır
 • Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) İle Tetiklenen Hiperglisemi Pikinin Bazal C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyine Etkisi
       Emin Savaş Kılavuz1, Nermin Erol2
 • Glukoz Metabolizması Normal Bireylerde Glukoz Yüklemesi Sonrası Birinci Saat Glisemisi İle Bazal İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişki
       Emin Savaş Kılavuz1, Mehmet Tosun2, Tuba Şanlı3, Nermin Erol4
 • Prokalsitonin ve C-Reaktif Protein Düzeyleri Arasındaki Korelasyon
       Özgür Aslan1, Metin Demir1, Ayşenur Atay1, Mehmet Hicri Köseoğlu1, Mustafa Kaya2
 • Yüksek Duyarlıklı C-reaktif Protein (HSCRP)ve Obezite İlişkisi
       Tuba Hancı1, Hakan Türkön2, Ayfer Çolak Aydoğdu2, Ömür Yıldız2, İsmail Karademirci2, Işıl Çoker2
 • Multipl Miyelomlu Bir Olguda Engellenemeyen In Vitro Fibrin Oluşumu
       Tuncay Küme Ali Rıza Şişman, Burcu Çinkooğlu, Ferhat Demirci, Pınar Tuncel
 • Preeklamptik Gebelerde Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A ve C-Reaktif Protein Düzeyleri
       Gökhan Utku1, Sembol Türkmen Yıldırmak1, Müberra Vardar1, Ekrem Özakın2, Yüksel Gülen Özbanazı1, Veli Mihmanlı2, Hatice Birgül Ayabakan1, Hülya Çerçi1
 • Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda İnflamasyon Belirteçleri
       Ayfer Aydoğdu Çolak1, Tuba Hancı2, Neşe Doğan1, Şergır Matlaş3, İsmail Karademirci1, Füsun Üstüner1
 • Talasemi Taramasında Primus Ultra2 Analyzer ve Tosoh HLC-723 G8 HPLC Sistemlerinin Karşılaştırılması
       Hamit Yaşar Ellidağ1, Esin Eren2, Serpil Aktaş Tosun1, Necat Yılmaz1
 • HPLC ve Immunoassay Yöntemleri İle Ölçülen D Vitamini Düzeylerinin Karşılaştırılması
       Müge Bekmez1, Özkan Alataş2
 • Fenilalanin ve Tirozin Düzeyinin Plazma ve Kuru Kan Damlası Örneklerinde Karşılaştırılması
       Halil Kazanasmaz1, Meryem Karaca2, Ataman Gönel3
 • Hızlı, Hassas ve Kolay HPLC-UV 25(OH)D Tayini ve İmmün Ölçüm Yöntemi ile Karşılaştırılması
       Özgür Baykan
 • Kan Gazı ve Serum Bikarbonat Değerleri Arasındaki İlişkinin Analizi
       Fatıma Betül Tuncer1, Erdem Çokluk1, Mehmet Ramazan Şekeroğlu1, Fatma Özdemir2, Meltem Boz1
 • 25-hidroksivitamin D Düzeylerinin Popülasyona Dayalı Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Eren Vurgun
 • İskemik İnmede Nitrik Oksit ve C-Reaktif Protein Düzeyleri
       Sibel Bilgili1, Gizem Yalçın1, Giray Bozkaya1, Nuriye Uzuncan1, Arife Erdoğan2
 • Tiroid Fonksiyon Testlerinde Çapraz Reaksiyon: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
       Esra Fırat Oğuz1, Fatma Meriç Yılmaz2, Turan Turhan1, Canan Topçuoğlu1, Müjgan Ercan Karadağ3
 • HbA2 düzeylerinin ölçümünde Lifotronic H9 ve Primus Ultra2 HPLC sistemlerinin karşılaştırılması
       Mehmet Erten, Yeter Çakmak
 • CK-MB Aktivite ve Kütle Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Ahmet Burak Gürpınar1, Zafer Yönden2
 • MDRD ve CKD-EPI eGFR Arasındaki Uyum: Bir Büyük Popülasyona Dayalı Yöntem Karşılaştırma
       Gülsüm Feyza Türkeş1, Serkan Yıldız2, Özlem Gürsoy Doruk1, Pembe Keskinoğlu3, Tuncay Küme1, Ali Rıza Şişman1
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim