EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-082
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Eritrosit Sedimentasyon Hızının Ölçümünde Farklı Otomasyon Sistemlerinin Referans Yöntem ile Karşılaştırılması
Nalan Akalın, Serap Arıkan, Nagihan Türkeli, Turan Serter
Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyokimya Laboratuvarı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Westergren Yöntemi, Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR), Uluslararası Hematoloji Standardizasyon Komitesi (ICSH)

Amaç: Eritrosit sedimantasyon hızının ölçümünde otomatize cihazların kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada üç farklı otomatize sedim cihazı (Micro TEST-1, Sedisystem, Sed Rate Screener) ile klasik manuel Westergren yöntemini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Rastgele seçilen hastalara ait kan örnekleri vakumlu K3EDTA ve sodyum sitratlı tüplere alınarak 4 saat içerisinde 3 farklı sedim analizörü ve manuel Westergren yöntemiyle eş zamanlı olarak çalışıldı (n=40, 2-120 mm/saat).

Bulgular: Sedisystem cihazı dışındaki cihazların ölçüm sonuçlarının Manuel Westergren yöntemi sonuçlarından istatistiksel olarak farklı olduğu tespit edildi (Sedisystem p=0.558, Micro TEST-1 p=0.034, Sed Rate Screener p=0.000). Manuel yöntem ile cihazların sonuçları arasında yüksek korelasyon olduğu tespit edildi (Micro TEST-1 r= 0.712, Sedisystem r= 0.913 ve Sed Rate Screener r= 0.934, p değerleri=0.000). Regresyon denklemleri sırası ile Micro TEST-1 için y = 080x + 0.56, Sedisystem için y = 1.10x - 1.35, Sed Rate Screener için y = 0.77x - 0.17 olarak tespit edildi.

Sonuç: İş yükü yüksek olan klinik laboratuvarlarda sonuç süresini kısaltan tüm bu otomatize sistemlerin klinik laboratuvarlarda kullanımının uygun olduğunu düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim