EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-046
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
MDRD ve CKD-EPI eGFR Arasındaki Uyum: Bir Büyük Popülasyona Dayalı Yöntem Karşılaştırma
Gülsüm Feyza Türkeş1, Serkan Yıldız2, Özlem Gürsoy Doruk1, Pembe Keskinoğlu3, Tuncay Küme1, Ali Rıza Şişman1
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: eGFR, KBH-EPI, MDRD, Yöntem Karşılaştırma
DOI: 10.56615/tkbd.2023.05

Amaç: 24 saatlik idrarla belirlenen glomerüler filtrasyon hızı (GFR) külfetli ve hataya yatkın olduğundan, günümüzde nefrologlar tahmini bir GFR (eGFR) kullanılmasını önermektedir. Bu çalışma, yüksek vaka sayılarında Renal Hastalıkta Diyet Modifikasyonu (MDRD) ve Kronik Böbrek Hastalığı Epidemiyolojisi Birliği (KBH-EPI) eGFR arasındaki uyumu araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Dışlama kriterleri sonrasında 56228 eGFR sonucu çalışmaya dahil edildi. MDRD ve KBH-EPI eGFR sonuçları arasındaki uyum için kappa analizi kullanıldı. Ek olarak, iki yöntem Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) standardına göre karşılaştırıldı.

Bulgular: İki eGFR yöntemin arasındaki uyum %84.4, uyumsuzluk ise %15.6 saptandı. Kronik BöbrekHastalığı (KBH) Evre 1'den 5'e göre sınıflandırıldığında uyumsuzluk sırasıyla %3.0, %33.2, %13.0, %7.2 ve %1.1 olarak bulundu. KBH-EPI eGFR sonuçları, MDRD'denortalama %4.4 daha yüksekti. Toplamda MDRD ve KBH-EPI eGFR sonuçlarında güçlü bir korelasyon (r=0.949) saptandı. Evreler dikkate alındığında Evre 1 ve Evre 2 için korelasyon katsayısının daha düşük olduğu belirlendi. (sırasıyla r=0.711 ve r=0.924). Tıbbi karar limiti olarak sınıflandırması geçiş limitleri alındığında en yüksek farkın Evre 1-2 geçiş seviyesinde (90 ml/dk) %9.8 olduğu saptandı.

Sonuç: İki yöntem arasındaki %fark <%9.8 olmakla birlikte, %15.6'lik kategorik uyumsuzluk hasta izleminde takip sorunu yaratacaktır. MDRD'nin düşük serum kreatinininde daha yüksek sonuçlar verdiği göz önüne alındığında, sağlıklı bir popülasyonda kullanımının uygun olmayacağını göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim