EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2012, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yüksek Duyarlıklı C-reaktif Protein (HSCRP)ve Obezite İlişkisi
Tuba Hancı1, Hakan Türkön2, Ayfer Çolak Aydoğdu2, Ömür Yıldız2, İsmail Karademirci2, Işıl Çoker2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir
Anahtar Sözcükler: C-reaktif protein, obezite, vücut kitle indeksi

Amaç: Obezite çağımızın en ö nemli halk sağlığı sorunlarının başında gelmektedir. Bu çalışmada amacımız, vücut kitle indeksi (VKİ) ile tanımlanan obez kişilerde inflamasyonun bir göstergesi olan hsCRP düzeylerini değerlendirerek, obeziteyle hsCRP arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 31 erkek 77 kadın olmak üzere 108 sağlıklı birey alındı. Vücut kitle indekslerine (VKİ) göre bireyler; 25 normal, 49 fazla kilolu ve 34 obez olmak üzere üç gruba ayrıldı. HsCRP düzeyleri kemilüminesan immunassay ile ölçüldü. Tüm bulgular istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: HsCRP için normal grup ile fazla kilolu grup arasında fark olmamasına rağmen (p=0.569) normal grupla obez grup arasında (p<0.001), fazla kilolu ile obez grup arasında (p=0.002) fark bulunmuştur. Tüm grupta HsCRPÕnin insülin (r=0.274, p=0.004), VKİ (r=0.495, p<0.001) ve HOMA-IR (r=0.299, p=0.002) ile pozitif yönde korele olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Obez olmayan, fazla kilolu ve obez grupların hsCRP değerlerinin karşılaştırılması sonucu obezite ile hsCRP arasında anlamlı bir ilişki olduğu, kilo artışı ile birlikte hsCRP düzeyinin arttığı görülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim