Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-040
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tiroid Fonksiyon Testlerinde Çapraz Reaksiyon: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
Esra Fırat Oğuz1, Fatma Meriç Yılmaz2, Turan Turhan1, Canan Topçuoğlu1, Müjgan Ercan Karadağ3
1Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara, Türkiye
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Şanlıurfa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: immün yöntem, interferans, tiroid fonksiyon testleri, çapraz reaksiyon, heterofilik bloke edici tüp

Amaç: İmmünolojik tekniklerde çapraz reaktivite değişkenlik gösterir ve sıklık çalışmanın gerçekleştirildiği popülasyona, araştırmacının kullandığı yönteme ve reaksiyonu tespit etme tekniğine ve bağlıdır. Bu çalışmada, tiroid fonksiyon testlerinde görülen çapraz reaktivitenin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Sekiz aylık sürede 47915 hastanın TSH, serbest T3 ve serbest T4 testleri boyunca analiz edildi. Şüpheli beş örnek DXI800 (Beckman Coulter, ABD) cihazında analiz edilmiş ve Cobas e601 (Roche Diagnostics, Almanya) alternatif bir cihaz olarak kullanılmıştır. Ayrıca TSH için seri dilüsyon, polietilen glikol (PEG) ile presipitasyon ve heterofilik bloke edici tüplerle (HBT, Scantibodies Laboratuvarı) inkübasyon gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: İki farklı immunoassay ile çalışılan testlerin sonuçları desirable bias ve total izin verilen hataya göre değerlendirildiğinde limitlerin üzerinde çıkmıştır (TSH için %7,8 ve %23,7, serbest T3 için %4,8 ve %11,3, serbest T4 için %3,3 ve %8). HBT ile inkübasyondan sonra, geri kazanım oranları tüm numuneler için %50'nin üzerinde bulunmuştur. Seri dilüsyonda doğrusal eğriler gözlenmiştir. PEG presipitasyonundan sonra; sadece bir numunede %40'ın altında geri kazanım elde edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, 47915 hastada 5 şüpheli örnek değerlendirilmiştir ve interferans düşündüren bir örnek tespit edilmiştir. Literatürden farklı sıklık (% 0,05 ila% 6) bulunmuş olmasının, hasta popülasyonunda, kullanılan immünolojik yöntemde ve gözlem süresindeki varyasyondan kaynaklanıyor olabileceği düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim