EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 2
27 makale bulundu.
 • Acil Laboratuvarda C-Reaktif Proteinin Saptanmasında İmmunoturbidimetrik Yöntemin Analitik Değerlendirilmesi
       Güler Buğdaycı Erdinç Serin Fatih Özcan
 • Immuno-Turbidimetrik D-Dimer Metodunun Doğruluk Değerlendirilmesi
       Güler Buğdaycı, Erdinç Serin, Fatih Özcan
 • Klinik Laboratuvarlarda Adli Örnek İşlemleri
       Tuncay Küme1, İsmail Özgür Can2, Ali Rıza Şişman1
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Memnuniyet Anketi
       Metin Demir, Ayşenur Atay, Serap Çuhadar, Nejla Barış, Mehmet H. Köseoğlu, Özgür Aslan, Tuna Semerci, Ataman Gönel
 • Hemolizin Rutin Acil Biyokimya Testlerine Etkisi
       Türkan Yiğitbaşı1, Banu Aslan Şentürk1, Yasemin Baskın2, Mutlu Öney1, Füsun Üstüner1
 • Klinik Biyokimya Laboratuvarlarını Değerlendirme Anketi
       Metin Demir, Serap Çuhadar, Özgür Aslan, Ataman Gönel, Tuna Semerci, Ayşenur Atay, Mehmet Hicri Köseoğlu
 • Multipl Miyelomlu Bir Olguda Engellenemeyen In Vitro Fibrin Oluşumu
       Tuncay Küme Ali Rıza Şişman, Burcu Çinkooğlu, Ferhat Demirci, Pınar Tuncel
 • Sağlıkta Ekonomi Dönemi: Laboratuvarların Yeni Politikaları Neler Olmalı?
       Serap Çuhadar1, Mehmet Köseoğlu2
 • Pediatrik Klinik Biyokimya Laboratuvarına Genel Bakış
       Yasemin Üstündağ, Kağan Huysal
 • Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarında Pre-preanalitik Hataların Analizi
       Leyla Öz, Derya Koçer, Selma Buldu, Çiğdem Karakükcü
 • Tıbbi Laboratuvarlarda Madde Analizleri
       Tuncay Küme1, Çiğdem Karakükcü2, Nilgün Kara Uzun3, Aslı Pınar4
 • Klinik Laboratuvarlarda Analitik Süreç Değerlendirilmesi: Altı Sigma Metodolojisi
       Dilek İren Emekli1, Kenan Güçlü1, Gamze Turna2, Bilal İlanbey1, Rukiye Nar2, Esin Avcı Çiçek3
 • Acil Servisin Kurtulamadığı Sıkıntı: Hemoliz
       Giray Bozkaya1, Murat Örmen2, Özge Esenlik1
 • Tiroid Fonksiyon Test İstemlerinde “Refleks Test” Uygulaması ve Sağlık Harcamalarına Etkisinin İncelenmesi
       Ferhat Demirci1, İnanç Karakoyun2, Can Duman2, Fatma Demet Arslan2, Defne Özbek1, Dilek Kalenci1
 • Türkiye’de Yasadışı ve Kötüye Kullanılan Madde Testleri Yapan Tıbbi Laboratuvarların Sağlık Bakanlığı Ulusal Standardizasyon ve Kalite İyileştirmek için Uygulanan 3 Yıllık Denetleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
       Tuncay Küme1, Ferzane Mercan2, Hatice Topsakal2, Çiğdem Kararkükcü3, Mehmet Şeneş4, Aslı Pınar5, Mukaddes Gürler5, Hakan Kalafat6, Belgin Ünal7, Alain G. Verstraete8, Yeşim Hamurtekin9, Ahmet Aydınlı2, Yasemin Şenol2, Muhammed Ertuğrul Eğin2, Alper Cihan2, Elif Güler Kazancı2, Eyüp Gümüş2
 • Kritik Laboratuvar Değerlerinin Raporlanmasının Klinisyenler Tarafından Değerlendirilmesi
       Nilgün Başaran1, Osman Evliyaoğlu1, Sembol Yıldırmak2, Eren Vurgun3
 • Gereksiz Tekrar Edilen Total PSA Testleri; Minimum Retest İnterval ve RCV ile Değerlendirme
       Nergiz Zorbozan1, İlker Akarken2
 • hs Troponin I Ölçüm Belirsizliğinin Klinik Karar Sınırlarında Yorumlama Üzerine Etkisi
       Nergiz Zorbozan
 • Laboratuvar Kritik Değer Bildirimlerinin Analizi: Bir Retrospektif Çalışma
       Mehmet Fatih Alpdemir, Medine Alpdemir
 • COVID-19 Pandemisinde Laboratuvarlarda Yaşanan Süreçler
       Fatma Demet Arslan, İnanç Karakoyun
 • Covid-19 Pandemisinde Klinisyenlerin Biyokimya Laboratuvarına Bakışı
       Muhammed Emin Düz1, Elif Menekşe1, Aydın Balcı2, Mustafa Durmaz3
 • Tıbbi Biyokimya Uzmanlarının 1 Yıllık Covid-19 Pandemi Serüveni
       Aliye Çelikkol
 • COVID-19 pandemisinin biyokimya laboratuvarı test tüketimleri ve çeşitliliği üzerindeki etkisi
       Giray Bozkaya, Sibel Bilgili
 • Kimyasal ve mikroskobik idrar tahlilinde tutarsızlık: Laboratuvar perspektifinden bakış
       Bayram Şen, Medeni Arpa
 • Total Laboratuvar Otomasyon Sisteminde Düzeltici Adımlar: Üniversite Laboratuvarı Deneyimi
       Raziye Yıldız1 Cevval Ulman2
 • Sağlık Hukukunda Tıbbi Laboratuvar Hizmetlerinin Hukuka Uygunluk Koşulları
       Nurcan Çetin Yalçın
 • Preeklampside Pentraksin 3, Plasental Protein 13 ve Bazı Rutin Testlerdeki Değişiklikler
       Fadime Pınar Ateş1, Ali Muhtar Tiftik2, Kazım Gezginç3
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim