EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 219-225
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Covid-19 Pandemisinde Klinisyenlerin Biyokimya Laboratuvarına Bakışı
Muhammed Emin Düz1, Elif Menekşe1, Aydın Balcı2, Mustafa Durmaz3
1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Amasya, Türkiye
2Afyonkarahisar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Afyon, Türkiye
3Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Amasya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: klinik laboratuvar hizmetleri; tıbbi laboratuvar personeli; covıd-19; klinisyenler

Amaç: COVID-19 pandemisi ile birlikte klinisyenlerin laboratuvar profesyonellerinden beklentileri ve istenen test miktarları önemli ölçüde artmıştır. Pandemi ile ön saflarda mücadele eden laboratuvar ekibinin iş akışını uzman klinisyen hekimler yeterince anlamamakta ve iletişimde sorunlar yaşanmaktadır. Çalışmada klinisyenlerin laboratuvara ve laboratuvarın işleyişine ne ölçüde hakim oldukları sorgulanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma anket yoluyla gerçekleştirilmiş olup Türkiye genelinde çeşitli devlet, eğitim ve araştırma ve üniversite hastanelerinden 85 uzman klinisyen hekimin Google Formlar'daki formu doldurarak katıldığı 18 sorudan oluşmaktadır. Sonuçlar yüzde olarak değerlendirildi.

Bulgular: Genel olarak klinisyenlerin tıbbi laboratuvarların analitik süreçlerine ve kalite özelliklerine hakim olmadıkları, akılcı test isteminde bulunmadıkları ve laboratuvar ile aralarında iletişim kopukluğu olduğu belirlendi. Biyokimyacıların çalışmalarını hafife alsalar da tıp doktoru olan biyokimyacılarla çalışmayı tercih ettikleri belirtildi.

Sonuç: Biyokimya ve diğer tıbbi laboratuvarların işleyişinin klinisyenler tarafından anlaşılması, analitik süreçleri hızlandıracak, tıbbi hataları azaltacak ve karşılıklı iletişimi kolaylaştıracaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim