Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-018
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
COVID-19 pandemisinin biyokimya laboratuvarı test tüketimleri ve çeşitliliği üzerindeki etkisi
Giray Bozkaya, Sibel Bilgili
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID–19, laboratuvar, tanısal testler, pandemi
DOI: 10.56615/tkbd.2022.02

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak kabul ettiği SARS-CoV-2'nin neden olduğu hastalığa COVID-19 adı verildi ve o zamandan beri dünya çapında yayıldı. COVID-19 salgını, yaşama ve çalışma şeklimizi büyük ölçüde değiştirdi. COVID-19 gibi olaylar sırasında tıbbi laboratuvarlarda kaynak ve sarf malzemelerinin doğru yönetilmesi çok önemlidir. Bu makale, COVID-19 salgını sırasında laboratuvar test taleplerindeki değişiklikleri araştırmayı amaçlamaktadır.

Metod: Pandemi öncesi dönem (Nisan 2019 - 2020) ile pandemi dönemi (Nisan 2020 - 2021) arasındaki tıbbi biyokimya laboratuvarı test tüketim istatistikleri hastane bilgi sistemi kullanılarak değerlendirildi. Biyokimya test sayısındaki değişimler yüzde olarak verildi.

Bulgular: Nisan 2020-2021'de test için alınan toplam numuneler, Nisan 2019-2020'ye göre %63,22'lik bir düşüş gösterdi. Genel düşüşün aksine COVID-19 için prognostik biyobelirteçler olan fibrinojen, Ddimer, prokalsitonin, CRP, troponin I, prealbümin, kan gazı analizlerinin test taleplerinde artış tespit edildi.

Sonuç: Pandemi sırasında pandemi öncesi döneme kıyasla genel rutin biyokimyasal test tüketimlerinde ve COVID-19 prognostik biyobelirteç test taleplerinde önemli değişiklikler tespit edildiğinden laboratuvar yöneticilerinin hazırlıklı ve dikkatli olmasının çok önemli olduğu sonucuna varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim