EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 101-113
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Laboratuvarlarda Adli Örnek İşlemleri
Tuncay Küme1, İsmail Özgür Can2, Ali Rıza Şişman1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Klinik laboratuvar, laboratuvar yönetimi, adli örnek işlemleri, adli örnek

Kişinin tıbbi durumunu tespit etmek ve kanıt oluşturmak amacıyla alınan adli örnekler, özellikle toksikolojik test istemleri ile klinik laboratuvara gönderilmektedir. Adli olgudan test isterken, örneğini alırken, naklederken, kabul ederken, analizini yaparken ve sonucunu raporlarken tüm süreçlerdeki yasal görev ve sorumluluklar net değildir. Laboratuvar çalışanlarının; delillerin geciktirilmesi veya saptırılmasından doğabilecek adli sorumluluk nedeniyle adli örnek işlemlerini yapmaktan kaçındıkları ve endişe duydukları gözlenmektedir. Bu derlemede mevcut yasal düzenlemeler ve bilimsel veriler ışığında adli örnek yönetimini ve bu konuda laboratuvarlarda yapılması uygun olan düzenlemeleri tartışacağız.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim