EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 164-172
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlık Hukukunda Tıbbi Laboratuvar Hizmetlerinin Hukuka Uygunluk Koşulları
Nurcan Çetin Yalçın
Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya İstanbul, Türkiye Medipol Üniversitesi, Sağlık Hukuku Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sağlık Hukuku, Tıbbi Müdahale, Tıbbi Laboratuvarın Yasal Sorumluluğu, Aydınlatılmış Onam

Laboratuvar testlerinin klinik karar vermede yaygın olarak kullanıldığı ve dolayısıyla hasta bakımında güçlü rol oynadığı kabul edilmektedir. Laboratuvar testlerinin klinik kararlar üzerindeki bu güçlü etkisi, tıbbi laboratuvarlar üzerinde büyük bir baskı oluşturarak, testlerin aşırı kullanımına ve kanıta dayalı uygulamaların ihlal edilmesine yol açmaktadır. Tıbbi laboratuvar hizmetlerinin hukuka uygun yürütülebilmesi için dört temel şartın gerçekleşmiş olması gerekir. Hukuki açıdan yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi, hukuken öngörülmüş amaçlara yönelik olması, tıp bilimi bakımından kabul görmüş ilke ve kurallara uygun olması ve aydınlatılmış hastanın rızasının bulunması gerekmektedir. Bu yazıda, tıbbi laboratuvar hizmetlerinin hukuka uygun sürdürülebilmesi için uyulması gereken bu koşullar incelenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim