Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-030
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Biyokimya Laboratuvarlarını Değerlendirme Anketi
Metin Demir, Serap Çuhadar, Özgür Aslan, Ataman Gönel, Tuna Semerci, Ayşenur Atay, Mehmet Hicri Köseoğlu
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya 2 Bölümü, İzmir
Anahtar Sözcükler: Anket, biyokimya, laboratuvarlar, hastane

Amaç: Klinik biyokimya laboratuvarlarının yönetim açısından değerlendirilebilmesi amacıyla klinik biyokimya uzman ve asistanları için bir anket formu hazırlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ankete 91 uzman, 100 asistan olmak üzere 191 kişi katıldı. Katılımcılara 22 soru yöneltildi. Anket soruları, insan kaynakları, hastane yönetimi ile olan uyum, internal-eksternal kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi ve test sonuçları için laboratuvara başvuru gibi konuları içermektedir.

Bulgular: Anket sorularına cevap verenlerin sayı ve oranları verilmiştir.

Sonuç: Anket sonuçlarına göre: Görev tanımlaması ve insan kaynaklarının kullanımı konusunda laboratuvarlar iyi bir noktada değildir; daha ileri bir düzeye getirilebilir. Hastane yönetimi ve satın alma birimi ile sağlanacak uyum laboratuvar performansını artıracaktır. İç ve dış kalite kontrol sonuçları değerlendirilmesi konusunda laboratuvarlar iyi bir noktadır. Uzmanlık sonrası eğitimler ile kalite standartlarına ulaşma ve devam ettirme de başarı düzeyi arttırılabilir. Laboratuvarlarda kaliteli hizmet yürütülmesi için hedefler belirlenmeli ve imkanların en iyi şekilde kullanma yolları laboratuar yönetimince değerlendirilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim