EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2009, Cilt 7, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Erzurum Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi
Adnan Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) İle Tetiklenen Hiperglisemi Pikinin Bazal C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyine Etkisi
Emin Savaş Kılavuz, Nermin Erol
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Servisten Laboratuvara Gönderilen Örneklere Ait Preanalitik Hatalar
Tuncay Küme, Ali Rıza Şişman, Aygül Özkaya, Canan Çoker
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
DNA Hasarı ve Onarım Mekanizmaları
Ece Onur, Berrin Tuğrul, Ferda Bozyiğit
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Sinovyal Kondromatozis: Olgu Sunumu
V. Ercan Dinçel, Hamza Özer, Aylin Sepici-Dinçel, Sacit Turanlı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim