EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 037-041
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Erzurum Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi
Adnan Yılmaz
Rize Üniversitesi Servet Yardımcı Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Rize
Anahtar Kelimeler: Üçlü tarama testi, bölgesel medyan, prenatal tanı
Özet
Amaç: Çalışmamızdaki amacımız, gebelikte kullanılan üçlü tarama testi parametrelerinin bölgemize ait medyan değerlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Biyokimya laboratuarımıza 2007 yılında üçlü tarama testi yaptırmak için başvuran 15-20 gebelik haftaları arasındaki toplam 2834 gebede ölçülen üçlü test parametrelerinden olan alfafetoprotein (AFP), beta-human koryonik gonadotropin (β-HCG) ve serbest östriol (Ue3) değerlerini geriye dönük olarak inceledik. Mevcut programda girilmiş olan medyan değerleri ile yeni hesaplanan medyan değerleri arasındaki farkları inceledik.

Bulgular: Her bir parametre için 15-20. gebelik haftaları arasındaki haftalık medyan değerleri belirlendi. Bulduğumuz AFP medyan değerleri eski değerlere göre daha düşük, uE3 değerleri daha yüksek, β-HCG değerleri ise 18. Hafta hariç daha yüksek idi (p<0.05).

Sonuç: Bölgelere ait medyan değerlerinin kullanılması ile üçlü tarama testlerinde performansın arttırılabileceğine, prenatal risklerin daha doğru hesaplanabileceğine ve girişimsel uygulamalara olan ihtiyacın azaltılabileceğine inanmaktayız.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim