Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 037-041
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Erzurum Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi
Adnan Yılmaz
Rize Üniversitesi Servet Yardımcı Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Rize
Anahtar Sözcükler: Üçlü tarama testi, bölgesel medyan, prenatal tanı

Amaç: Çalışmamızdaki amacımız, gebelikte kullanılan üçlü tarama testi parametrelerinin bölgemize ait medyan değerlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Biyokimya laboratuarımıza 2007 yılında üçlü tarama testi yaptırmak için başvuran 15-20 gebelik haftaları arasındaki toplam 2834 gebede ölçülen üçlü test parametrelerinden olan alfafetoprotein (AFP), beta-human koryonik gonadotropin (β-HCG) ve serbest östriol (Ue3) değerlerini geriye dönük olarak inceledik. Mevcut programda girilmiş olan medyan değerleri ile yeni hesaplanan medyan değerleri arasındaki farkları inceledik.

Bulgular: Her bir parametre için 15-20. gebelik haftaları arasındaki haftalık medyan değerleri belirlendi. Bulduğumuz AFP medyan değerleri eski değerlere göre daha düşük, uE3 değerleri daha yüksek, β-HCG değerleri ise 18. Hafta hariç daha yüksek idi (p<0.05).

Sonuç: Bölgelere ait medyan değerlerinin kullanılması ile üçlü tarama testlerinde performansın arttırılabileceğine, prenatal risklerin daha doğru hesaplanabileceğine ve girişimsel uygulamalara olan ihtiyacın azaltılabileceğine inanmaktayız.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim