EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
 Amaç ve Kapsam

Türk Klinik Biyokimya Dergisi, Türk Klinik Biyokimya Derneği'nin resmi yayın organıdır. Dergi bilimsel araştırmaların teşvik edilmesini, bilimsel bilgi paylaşımının sağlanmasını ve bu yolla üyelerinin eğitimlerine katkıda bulunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Açık erişimli ve hakemli dergidir. Açık erişim politikası Budapest Open Access Initiative (BOAI) tarafından belirlenen kurallara uymaktadır (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/).

Derginin editöryal ve basım süreçlerinde International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org), World Association of Medical Editors (WAME) (http://www.wame.org/), Council of Science Editors (CSE) (https://www.councilscienceeditors.org/) ve European Association of Science Editors (EASE) (http://www.ease.org.uk/) tarafından önerilen kurallara uyulmaktadır.

Dergi 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır, gerektiğinde ek veya özel sayı yayımlanabilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Orijinal araştırmaların, olgu sunumlarının ve derlemelerin başlıkları, anahtar sözcükleri ve özetleri Türkçe ve İngilizce olarak verilir. Türk Klinik Biyokimya Dergisi’nde yayımlanmak üzere hazırlanan yazıların, derginin her sayısında yayımlanan yazım kurallarına göre hazırlanması ve dergi web sayfası üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazıların, konularında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra, yayın kurulunun kararıyla basımlarına karar verilmektedir.

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim