EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-060
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Sinovyal Kondromatozis: Olgu Sunumu
V. Ercan Dinçel1, Hamza Özer2, Aylin Sepici-Dinçel3, Sacit Turanlı2
1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Sinovyal kondromatozis, serbest radikal, nitrik oksit
Özet
Sinovyal kondromatozis, sinovyal eklemlerde, bursalarda veya tendon kılıflarında lokalize, birden fazla kıkırdaksı nodüller şeklinde ortaya çıkan metaplazik bir patolojidir. Ayırıcı tanısı tipik radyolojik ve histopatolojik özellikleri nedeniyle genellikle kolayca yapılabilmektedir. Bu olguda; sinovyal kondromatozisli 67 yaşındaki kadın hastanın serum ve eklem sıvısında nitrit-nitrat ve süperoksit dismutaz (SOD) ve malondealdehit (MDA) miktar tayinleri yapılarak primer osteoartirtli aynı yaş grubu bireylerin değerleri ile karşılaştırıldı. Hastanın sırasıyla serum ve sinovyal sıvı nitrit-nitrat değerleri (7.21 µM, 8.24 µM), SOD (8.23 U/mL, 14.24 U/mL) ve serum MDA değeri (7.75 nmol/mL) olarak bulundu. Bu sonuçlar sağlıklı kontrol ve diz osteoartriti nedeniyle total diz protezi yapılan hastalara ait sonuçlarımız ile karşılaştırıldı ve yüksek olduğu gözlendi. Sinovyal kondromatozis olgularında tanıda rutin laboratuvar analizleri kullanılmaktadır. Çalışmamızda sunulan biyokimyasal belirteçlerin radyolojik ve histopatolojik bulguları destekleyebileceği ve hasta takiplerinde kullanılabileceği düşünülmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim