EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 049-055
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Acil Servisten Laboratuvara Gönderilen Örneklere Ait Preanalitik Hatalar
Tuncay Küme1, Ali Rıza Şişman1, Aygül Özkaya2, Canan Çoker1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Seferihisar Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Acil servis, laboratuvar, hatalar, preanalitik faz, acil test

Amaç: Acil servisten laboratuvara gönderilen örneklerdeki preanalitik hataları saptayıp sebep ve sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Hafta içi gündüz mesai saatleri içinde acil servisten gönderilen örneklere ait sorunlar dört ay boyunca kaydedildi. Hatalar test grubuna, örnek tipine ve örnek red gerekçesine göre sınıflandırıldı. Preanalitik sürecin farklı basamaklarındaki hata oranları belirlendi. Düzeltilme oranları ve düzeltilenlerin gecikme süreleri hesaplandı. İntörnlerin rotasyon değişim zamanlarının ve nöbet değişim saatlerinin hata miktarına etkisi araştırıldı.

Bulgular: Toplam 264 hatalı örnek için günde 4 ± 2 (ort ± SD) adet hata yapılmıştır. Koagülasyon testlerinde uygunsuz seviye, biyokimya ve kardiyak belirteç testlerinde hemoliz, kan gazı testlerinde pıhtı, hemogram testlerinde ise pıhtı ve yanı sıra bilgisayar girişi yapılmamış materyal izlenen en sık hata sebepleridir. Hataların %26'sının test istemi, %73'ünün örnek alımı, %1'inin örnek nakli basamağında oluştuğu saptanmıştır. Hataların %74'ü Acil Servis ile bağlantı kurularak çözüme kavuşturulmuş, %26'sı ise çözülememiştir. İntörn rotasyon değişimlerinin olduğu 6-7. ve 14-15. haftalarda ise hata sayılarında artış gözlenmiştir; ancak nöbet değişim saatlerinde hata sayılarında azalma gözlenmiştir.

Sonuç: Örnek alımında vakumlu sistem yerine enjektörle kan alımı uygunsuz seviye ve hemolize sebep olmaktadır. Ayrıca alınan kan örneğinin antikoagülanla iyi karıştırılmamasına bağlı pıhtı oluşumu da sık yapılan hatalardandır. Test istemi hatalarına yönelik laboratuvar bilgi sisteminde ve örnek alımı hatalarına yönelik intörnlerin eğitim programlarında düzenlemeler planlandı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim