EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 119-124
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Pediatrik Klinik Biyokimya Laboratuvarına Genel Bakış
Yasemin Üstündağ, Kağan Huysal
Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Pediatri, Laboratuvar, Kan alımı, Rutin tanısal testler

Çocuklar erişkinlerden yalnızca yapısal olarak değil; metabolizmaları, hastalıkların oluş şekli ve hastalıklara karşı verdikleri yanıt açıdan da oldukça farklıdırlar. Pediatrik hastalarda en önemli değişken hasta yaşıdır. Klinik biyokimyacılar çocuk hastaların testlerinin gerçekleştirilmesinde ve yorumlanmasındaki farklılıklar konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bu derlemenin amacı, çocuk hastaların kan örnekleri çalışılırken karşılaşılan bazı önemli preanalitik ve analitik güçlükler ile özel durumları gözden geçirerek, konuyu geniş bir şekilde sunmaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim