EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 134-144
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Total Laboratuvar Otomasyon Sisteminde Düzeltici Adımlar: Üniversite Laboratuvarı Deneyimi
Raziye Yıldız1 Cevval Ulman2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya İzmir, Türkiye
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Analitik Teknikler ve Ekipman, Otomasyon, Laboratuvar Organizasyonu ve Yönetimi

Amaç: Laboratuvar içi test sonuç verme süresi (L-TSS), laboratuvar performansının önemli bir göstergesidir. Bu çalışma, Total Laboratuvar Otomasyonu (TLO) kurulumu, stat test uygulaması, TLO dışına ek bir otoanalizör eklenmesi ve numune türünün değiştirilmesi ile L TSS’yi azaltmayı amaçladı.

Materyal ve Metod: L-TSS’ın değerlendirilmesi, otomasyon öncesi ve sonrası veriler karşılaştırılarak hem ortalama TSS hem de Aykırı Değer Yüzdesi (AD) aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu karşılaştırma için yedi test (Albümin, Alanin Aminotransferaz (ALT), Üre, Potasyum, Beta İnsan Koryonik Gonadotropin (β-hCG), Troponin I ve Tiroid Stimülan Hormon (TSH)) kullanıldı. İstatistiksel analiz OpenEpi programında t-testi kullanılarak yapıldı.

Bulgular: TLO uygulaması sonrasında rutin biyokimya numunelerinde L-TSS’de iyileşme gözlendi. Ancak acil numunelerde (β-hCG ve TSH hariç) ve rutin numunelerden β-hCG ve TSH'de istatistiksel olarak anlamlı artış gözlendi. Bunu düzeltmek için Acil Servise özel stat test uygulaması başlatıldı. Stat testleri TLO dışında ayrı bir otoanalizörde çalışıldı ve Troponin I için örnek tipi değiştirildi. Sonuç olarak stat testlerinde L-TSS’de azalma (p<0,001) gözlendi.

Sonuç: Kurumumuzda kurulu olan TLO sistemi, yüksek hacimlerin yönetimini etkili bir şekilde optimize etmiştir. Stat testlerin eklenmesi ve örnek tipinin değiştirilmesi gibi düzeltici tedbirlerin uygulanması, L-TSS’de iyileşmelere yol açmıştır. TLO'dan elde edilen faydaları en üst düzeye çıkarmak için sorunları belirlemek ve uygun düzeltici önlemleri uygulamak çok önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim