EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 1
22 makale bulundu.
 • Mutasyon Tarama Yöntemleri
       H. Asuman Özkara
 • Valproik Asit ve Karbamazepin Monoterapisi Alan Epileptik Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testlerinin Araştırılması
       Nihat Uluer1, Ahmet Rıza Uras2, Aysun Çoşkun1, Hale Aral1, Güvenç Güvenen1
 • β-C Terminal Te lopeptid ve Osteokalsin; Osteoporoz Tanıs ında Yararlı Olabilir mi ?
       Hatice Gözaydın1, İnci Küçükercan2, Murat Ökte3, Gülcan Baloğlu2, Nazan Tunçbilek2, Asuman Orçun2
 • Metabolik Stresli Hastalarda Standart Polimerik Ürün ve Yağ İçeriği Yüksek Ürünle Yapılan Enteral Beslenmenin Leptin, IGF-1 ve IGFBP-3 Düzeylerine Etkileri
       Ahmet Var1, İsmet Topçu2, Ece Onur1, Melek Sakarya2, Yeşim Güvenç1, Serdar Seven1, Bekir Sami Uyanık1
 • Diyabet Hastalarında Depresyon ve Öfke Yönetiminin Leptin Düzeyleri ve Glisemik Kontrol İle İlişkisi
       Emel Altekin1, Sezer Uysal1, Şule Özden Topkaya2, Can Cimilli2
 • Uzun ve Kısa Süreli Egzersizde Profesyonel Sporcularda Leptin Seviyelerinin İncelenmesi
       Emine Sütken1, Neval Balköse1, Filiz Özdemir2, Özkan Alataş1, Neşe Tunalı1, Ömer Çolak1, Sema Uslu1, Setenay Öner3
 • Prostat Kanseri Değerlendirilmesinde İnflamasyon Göstergeleri ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü
       A. Erkin Bozdemir1, Burcu Barutçuoğlu1, Fatih Ekren2, Ceyda Kabaroğlu1, Gürhan Günaydın2, Sara Habif1, Çağ Çal2, Oya Bayındır1
 • Gestasyonal Diyabet Tarama Testi Yapılan Gebelerde C-reaktif Protein ve Fibrinojen Düzeyleri
       Emin Savaş Kılavuz1, Cihan Kırbaş2, Eray Ulu2, Nermin Erol3
 • Tip 1 ve Tip 2 Diyabetik Hasta Serumlarında Oksidatif Stres ve Leptin Düzeylerinin Üncelenmesi
       Cemile Koca1, Nilgün Altan1, Aylin Sepici Dincel1, Funda Kosova1, Duygu Şahin1, Metin Arslan2
 • Metabolik Sendromda Leptin, Adiponektin , Okside LDL Düzeyleri ve Paraoksonaz Aktivitesi
       Ahmet Solak, Pınar Tuncel
 • Glukoz Metabolizması Normal Bireylerde Glukoz Yüklemesi Sonrası Birinci Saat Glisemisi İle Bazal İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişki
       Emin Savaş Kılavuz1, Mehmet Tosun2, Tuba Şanlı3, Nermin Erol4
 • Preeklampsili Gebelerde Üriner Enzimler ile Tübüler Hasarın Değerlendirilmesi
       Oya Sayın1, Sezer Uysal2, Banu Önvural2, Rengin Börekci3
 • Sağlıklı Yetişkin Erkeklerde Obezite İndeksleri ile C-Peptid Arasındaki İlişki
       Ahmet Çelik1, Gürkan Çıkım2, Edibe Sarıçiçek3, Elif Şahin1, Metin Kılınç1
 • TSH Reseptör Antikoru Analizinde Manuel Ölçüm Yerine Otomatize Ölçüm Kullanılabilir mi?
       Ferhat Demirci1, Barış Sağlam1, Pınar Akan1, Dilek Çımrın2
 • Diyabetik Sıçanlarda Taurinin Paraoksonaz, Arilesteraz ve Laktonaz Aktivitelerine Etkileri
       Gülben Sayılan Özgün1, Eray Özgün1, Sevgi Eskiocak1, Selma Süer Gökmen1, Necdet Süt2, Mehmet Akıncı1
 • Fizyolojik ve Patolojik Anjiogenezde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Rolü
       Pervin Vural
 • Seramidler ve Hastalıklarla İlişkisi
       Dilara Bal Topcu, Yesim Öztas, İncilay Lay
 • Oral Glukoz Tolerans Testi Esnasında Leptin Düzeyleri
       Çiğdem Sönmez1, Şenay Arıkan2, Yüksel Koca3, Şemnur Büyükaşık4, Yahya Büyükaşık5, Turan Turhan6
 • Direkt LDL-C Ölçümü ile Martin Hopkins ve Friedewald Hesaplaması: RCV ile Değerlendirme
       Erdem Çokluk1, Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU1, Fatıma Betül TUNCER1 M. Ramazan Akdemir2
 • Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Esnasında Serum Ghrelin, Obestatin ve Copeptin Düzeyleri
       Büşra Akşit Koldaş, Tevfik Noyan
 • Çoklu Biyobelirteç Yaklaşımı ile Miyokard Enfarktüsü Sonrası Prognozun Öngörülmesi
       Evin Kocatürk1, Alparslan Birdane2, Arif Alper Cevik3, Ertugrul Colak4, Ahmet Musmul5, Omer Colak6
 • Helicobacter Pylori Varlığı ile Serum Neopterin Seviyeleri Arasındaki İlişki
       Yakup Dülgeroğlu1, Gökhan Bilgehan2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim