EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 115-120
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Uzun ve Kısa Süreli Egzersizde Profesyonel Sporcularda Leptin Seviyelerinin İncelenmesi
Emine Sütken1, Neval Balköse1, Filiz Özdemir2, Özkan Alataş1, Neşe Tunalı1, Ömer Çolak1, Sema Uslu1, Setenay Öner3
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir
2Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir
3Osmangazi Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir
Anahtar Sözcükler: Egzersiz, leptin, HDL-K, LDL-K, vücut kütle indeksi

Amacımız, profesyonel atletlerde yağ kütlesinin kontrolünde serum leptin düzeylerinin rolünü araştırmaktı. Çalışmaya 2 yıldır aktif spor yapan 7 kadın ve 7 erkek atlet katıldı. İlk kan örnekleri atletlerden antrenmanlarına 2 ay ara verip tekrar başladıklarında alındı ikinci ve üçüncü kan örnekleri 2. ve 4.ay sonlarında egzersiz periyodu içinde, antrenman öncesi ve sonrasında alındı. 4 aylık periyot içinde ikişer ay ara 3 kez ile alınan kan örneklerinin test sonuçlarında antrenman öncesi (A.Ö) ve antrenman sonrasındaki (A.S) leptin, glukoz düzeylerinde ve vücut kitle indeksi (V.K.İ) anlamlı bir değişiklik görülmezken, antrenman sonrasında serum insülin düzeyleri antrenman öncesi düzeylerden anlamlı olarak düşük bulundu. Kadın ve erkeklerde 0.ay A.Ö yüksek dansiteli lipoprotein (HDL-K) düzeyleri 4.aydaki antrenman sonrası düzeylerinden anlamlı olarak yüksek (p<0.01; p<0.001, sırasıyla), düşük dansiteli lipoprotein (LDL-K) (p<0.01; p<0.01, sırasıyla), leptin (p<0.01; p<0.01, sırasıyla) düzeyleri ve V.K.İ (p<0.01, p<0.01, sırasıya) düşük bulundu.

Sonuç olarak; uzun süreli, orta şiddetteki egzersizlerin VKİ ile temsil edilen vücut yağ yüzdesinin azalmasına bağlı olarak serum leptin düzeylerinin baskılandığı gözlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim