EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-053
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Mutasyon Tarama Yöntemleri
H. Asuman Özkara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Mutasyon saptama, bilinmeyen mutasyonlar, mutasyon tarama

Mutasyonları belirlemek için kullanılan tarama yöntemleri, özellikle kalıtsal hastalıklar ve kanserle ilgili araştırma ve tanıda önemli rol oynarlar. Bilinmeyen mutasyonları saptamak için çok sayıda teknik tanımlanmıştır. Bu derlemede, bilinmeyen nokta mutasyonları, küçük delesyonlar ve insersiyonları saptamak için sıklıkla kullanılan Ribonükleaz Parçalama, Denature Edici Gradient Jel Elektroforezi, Tek Zincir Konformasyon Polimorfizmi, Heterodupleks Analizi, Kimyasal ve Enzimatik Parçalama, Protein Trunkasyon Testi ve DNA çipleri gibi yöntemler özetlenmiştir. Her yöntemin esası, hangi tip mutasyonu saptayabildiği, hangi büyüklükte DNA parçasını analiz edebildiği, avantajları ve dezavantajları belirtilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim