EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 1, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Endometri yozisli Olguların Ötopik ve Ektopik Endometriyumda Oksidatif Stres Göstergeleri
Yıldız İyidoğan, Hikmet Koçak, Figen Gürdöl Düzgün Korkmaz, Faruk Buyru
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Homosistein Düzeyi İle Diyaliz Teknikleri İlişkisinin İncelenmesi
Selda Demirtaş, Gökhan Nergizoğlu, Levent Karaca
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hitachi 911 Klinik Kimya Analizörüne Uyarlanan Metod İle Serum Sülfidril Gruplarının Otomatize Tayini
Mustafa Serteser, Tülay Köken, Ahmet Kahraman
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer Kanserine Bağlı Plevral Efüzyonların Ayırıcı Tanısında Telomeraz Aktivitesi Tayini
Günnur Dikmen, Erkan Dikmen, Murat Kara, Ekber Şahin, Nezih Özdemir, Pakize Doğan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Preeklamptik Olgularda ACE Gen Polimorfizmi ve Hiperhomosisteinemi
Elif İşbilen, Yeşim Ünlüçerçi, Figen Gürdöl, Hülya Yılmaz, Turgay İsbir, Yavuz Ceylan, Recep Has
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnsulin ve Gliklazid Tedavisinin Streptozotosin Diabetik Rat Hipokampüslerinde Lipid Peroksidasyonuna Etkisi
Namık Delibaş, İbrahim Kılınç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Renovasküler Hipertansiyonda Endovasküler Tedavinin Glutatyon Enzimleri Üzerine Etkisi
Zuhal Parıldar, Mustafa Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Nevbahar Turgan, Işıl Mutaf, Ahmet Memiş, Dilek Erdener
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Mutasyon Tarama Yöntemleri
H. Asuman Özkara
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim