EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 1
13 makale bulundu.
 • Preeklamptik Olgularda ACE Gen Polimorfizmi ve Hiperhomosisteinemi
       Elif İşbilen1, Yeşim Ünlüçerçi1, Figen Gürdöl1, Hülya Yılmaz2, Turgay İsbir2, Yavuz Ceylan3, Recep Has4
 • Sekonder Raynaud Fenomenli Hastalarda Homosistein Düzeyleri
       Ceyda Kabaroğlu1, Kenan Aksu2, Gökhan Keser2, Fahrettin Oksel2, Işıl Mutaf1, Sara Habif1
 • Hiperhomosisteinemide Biyokimyasal Mekanizmalar
       Ramazan Memişoğulları, Fatih Akçay
 • Klinik Laboratuvarlarda Homosistein Ölçümünde Kullanılan İki Farklı Yöntemin Performans Değerlendirmesi
       Sebahat Özdem1, S. Halide Akbaş1, Meral Gültekin2
 • Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Plazma Doku Faktörü Düzeyleri
       Feray Binbaş1, Nuriye Uzuncan1, Dilek Aslanca1, Kutlay Naci Tutucu2, Kadriye Akıllı1, Baysal Karaca1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kardiak Belirteçler ve İz Elementler
       Sema Uslu1, Ömer Çolak1, Temir Ali Demir2, Asiye Berber2, Güven Özdemir3, Özkan Alataş1
 • Vitamin B 12 ve Folik Asit Eksikliğinin Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarla İlişkisi
       Selen Şen, Gülgün Durat, Işık Atasoy
 • Lityumla Tedavi Edilen Psikiyatri Hastalarının Serum B 12 ve Folat Düzeyleri
       Serap Cuhadar, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu
 • Hipoalbüminemik Hastalarda Albümin Ölçümünde BCG ve BCP Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       İdris Mehmetoğlu1, Aysel Kıyıcı2, Sevil Kurban1, Müfide Öncel2
 • Kronik Böbrek Yetmezliği olan gebe olmayan hastada sürekli hCG Yüksekliği: Hatalı ektopik gebelik tanısına yol açan nadir bir durum
       Alev Kural1, Çağlar Helvacıoğlu2, Ekin Murat2, Tekin Neijmann Şebnem1
 • Kan Alma Tüplerinin Folat Ölçümlerine Etkisi
       Hacı Kemal Erdemli1, Ramazan Kocabaş2, Sumeyya Akyol2
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Serum Adiponektin, ICAM-1 ve VCAM-1 Düzeyleri
       Yeşim Güvenç1, Mustafa Serteser2, Ece Onur1, Fatma Taneli1, Soner Cander3, Tülay Köken4
 • Proteine Bağlı Olmayan Folat Düzeylerinin Anne Sütünde İncelenmesi
       Fatih Yeşildal1, Esin Koç2, Taner Özgürtaş3
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim