EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Alma Tüplerinin Folat Ölçümlerine Etkisi
Hacı Kemal Erdemli1, Ramazan Kocabaş2, Sumeyya Akyol2
1Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Çorum, Türkiye
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye
3Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Folat, kan örneği alımı, immunassay

Amaç: Pıhtı aktivatörlü kan alma tüpleri klinik laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Siemens Advia Centaur XP cihazındaki sıra dışı yüksek folat sonuçları kan alma tüplerinin folat ölçümleri üzerine etkisini araştırmamıza sebep oldu.

Gereç ve Yöntem: Pıhtı aktivatörlü üç plastik tüp tipi, potansiyel ölçüm interferansı açısından değerlendirildi; Vacutest REF11030 (Grup A), Becton Dickinson (BD) Vacutainer CAT REF367896 (Grup B) ve BD Vacutainer SSTTM II Advance REF367953 (jelli) (Grup C). Görünürde sağlıklı 13 bireyden farklı tüplere alınan kanlarda serum folat konsantrasyonları Siemens Advia Centaur XP, Roche E-170 ve Beckmann Unicell DXI800 cihazlarında ölçüldü ve sonuçlar karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Folat düzeyleri Siemens AdviaCentaur XP cihazı ile ölçüldüğünde; Grup A'da (13.44 ± 4.56 ng/mL) Grup B (8.82 ± 3.33 ng/mL) ve Grup C (8.58 ± 2.83 ng/mL) tüplerinden anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.001). Roche E-170 ve Beckmann UniCel DXI800 cihaz sonuçlarında tüp grupları arasında bir farklılık görülmedi (p>0.05). Grup A tüplerine alınmış, farklı cihazlardan elde edilen serum folat düzeyleri karşılaştırıldığında, Siemens Advia Centaur XP cihaz sonuçları (13.44 ± 4.56 ng/mL), Roche E- 170 (9.15 ± 2.25 ng/mL) ve Beckmann Unicell DXI800 (8.70 ± 3.00 ng/mL) cihaz sonuçlarına göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.001).

Sonuç: Siemens folat kiti, pıhtı aktivatörlü Vacutest tüpünün içeriğinden anlamlı derece etkilenmekte ve sonuçların yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. Klasik kalite kontrol programları ile kan alma tüplerinden kaynaklanan ölçüm interferansları tespit edilememektedir. Bundan dolayı her bir yeni kullanıma başlanan kan alma tüpü, ölçüm interferansı açısından özellikle de immünoassay sistemlerinde test edilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim