EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-036
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Vitamin B 12 ve Folik Asit Eksikliğinin Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarla İlişkisi
Selen Şen, Gülgün Durat, Işık Atasoy
Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sakarya
Anahtar Sözcükler: B12 vitamini, folik asit, homosistein, psikiyatrik bozukluk, nörolojik bozukluk

B12 vitamini ve folik asit metabolizmaları birbiriyle ilişkili olan ve merkezi sinir sistemindeki çeşitli metabolik yollar için gerekli olan vitaminlerdir. Bu vitaminler: yüksek konsantrasyonları nöronlar için toksik olan, nöronal plastisiteyi bozan ve nöronal dejenerasyonu aktive eden homosisteinin metionine dönüşmesinde; dopamin, serotonin, nörepinefrin gibi nörotransmitterlerin sentezinde ve nöral membranlardaki fosfolipidlerin metilasyonunda görev alan SAM (S-Adenozil metiyonin)'ın sentezinde; metil malonik asitten, Süksinil Co A oluşumunda kofaktör olarak kullanılırlar. B12 ve folik asit eksikliğinin ve bunların eksikliğinde yükselen serum homosistein düzeylerinin; demans, bipolar bozukluk, paranoid psikoz, depresif rahatsızlıklar, duygulanım bozuklukları, şizofreni, Alzheimer, Parkinson gibi psikiyatrik bozuklukların ve subakut kombine dejenerasyon, ataksi, spastisite, myelopati ve nöropati gibi çeşitli nörolojik bozuklukların patogenezine katkıda bulunduğunu öne süren çok sayıda çalışma vardır. Bu derleme makale; B12 vitamini ve folik asit eksikliğine bağlı psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların, nasıl oluştuğunu anlatan teorilerle ilgili eldeki çalışmalar kullanılarak hazırlanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim