EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 114-118
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kronik Böbrek Yetmezliği olan gebe olmayan hastada sürekli hCG Yüksekliği: Hatalı ektopik gebelik tanısına yol açan nadir bir durum
Alev Kural1, Çağlar Helvacıoğlu2, Ekin Murat2, Tekin Neijmann Şebnem1
1Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: hCG, hemodiyaliz

Giriş: Beta-hCG tüm hücrelerden küçük miktarlarda salgılanır ancak büyük oranda böbrekten atılır ve seviyesi diyaliz hastalarında gebelik olmadan da yüksek bulunabilir.

Olgu sunumu: 27 yaşında sağlıklı muıtipar kadın hasta yüksek beta hCG düzeyi ile acil servise başvurdu. Son dönem böbrek yetmezliği vardı. Beta-hCG seviyesi 180 mIU/mL olarak bulundu. Referans aralığa göre 2-3 hafta gebelik ile uyumlu idi. Diyaliz öncesi ve sonrası ölçümlerde fark yoktu. Ölçüm Beckman Coulter System (USA) analizöründe yapıldı. Heterofil antikor ihtimaline karşı farklı sistemlerde ve dilüsyonla ölçüm tekrarlandı. Üç sistemde de benzer sonuçlar alındı. hCG düzeyi 17 gün yatış süresi boyunca 90,76± 5,54 (ortalama±SD). Hiç bir radyodiagnostik inceleme de intra veya extrauterin gebelik için tanı koydurmadı. Biz hCG düzeyinin diyalizde etkilendiğine karar verdik.

Sonuç: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda gebelik olmasa bile hCG düzeylerinin yüksek bulunabileceğini ve yanlışlıkla intra veya extra uterin gebeliğe işaret edebileceğini düşündük. Diyaliz hastalarında serum beta hCG düzeylerinin güvenilir olmadığı ve seri beta hCG ölçümlerinin önemli olacağı sonucuna vardık.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim