EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 3
10 makale bulundu.
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Homosistein Düzeyi İle Diyaliz Teknikleri İlişkisinin İncelenmesi
       Selda Demirtaş1, Gökhan Nergizoğlu2, Levent Karaca3
 • Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Plazma Doku Faktörü Düzeyleri
       Feray Binbaş1, Nuriye Uzuncan1, Dilek Aslanca1, Kutlay Naci Tutucu2, Kadriye Akıllı1, Baysal Karaca1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kardiak Belirteçler ve İz Elementler
       Sema Uslu1, Ömer Çolak1, Temir Ali Demir2, Asiye Berber2, Güven Özdemir3, Özkan Alataş1
 • Serbest β-hCG ve PAPP-A'nın Mersin Bölgesi Medyan Değerleri ve Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi
       Nesibe Polat1, Gürkan Yazıcı2, Yalçın Polat3, Ali Ünlü4
 • Hipoalbüminemik Hastalarda Albümin Ölçümünde BCG ve BCP Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       İdris Mehmetoğlu1, Aysel Kıyıcı2, Sevil Kurban1, Müfide Öncel2
 • İkili ve Üçlü Prenatal Tarama Testi Medyan Değerleri: Van Ölçekli Retrospektif Bir Çalışma
       Hamit Hakan Alp1, Zübeyir Huyut1, Erdem Çokluk1, Mehmet Ramazan Şekeroğlu2
 • Birinci Trimester Prenatal Tarama Testinde Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Hatice Bozkurt Yavuz1, Hüseyin Yaman2, Süleyman Caner Karahan2, Merve Katkat2, Yüksel Aliyazıcıoğlu2, Asım Örem2
 • Sigaranın Birinci Trimester Tarama Testleri Üzerine Etkisi
       Leyla Demir1, Serap Çuhadar2, Tuğba Öncel2, Saliha Aksun1, Figen Narin1
 • Kronik Böbrek Hastalığına Bağlı Olan Serum hCG Yüksekliği
       Arzu Etem Akağaç1, Soycan Mızrak2, Tolga Mızrak3
 • Laboratuvarımızda Çalışılan Prenatal Tarama Testlerinde Ölçüm Belirsizliği
       Leyla Demir, Saliha Aksun
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim