EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-123
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Serbest β-hCG ve PAPP-A'nın Mersin Bölgesi Medyan Değerleri ve Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi
Nesibe Polat1, Gürkan Yazıcı2, Yalçın Polat3, Ali Ünlü4
1Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Kahramanmaraş
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
3Yenişehir Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, Kahramanmaraş
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Serbest β-hCG, PAPP-A, medyan, gebelik komplikasyonları

Amaç: Birinci trimester tarama belirteçlerinden serbest β-hCG ve PAPP-A'nın laboratuvarımıza ait medyan değerlerinin hesaplanması ve gebelik komplikasyonlarıyla ilişkisinin incelenmesi

Gereç ve Yöntem: Rutin gebelik takibi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran 314 gebenin serum serbest β-hCG ve PAPP-A değerleri, nuchal translucency ve crown rump length ölçümleri yapıldı. Prisca 4.0 programı kullanılarak risk hesaplaması yapıldı. Riskli gebelerden koryon villus örneklemesi yapıldı ve karyotip analizi için üst merkeze gönderildi.

Bulgular: 314 gebeden 7'sinde Down Sendromu için yüksek risk belirlendi ancak koryon villus örneklemesinde normal karyotip tespit edildi. Serbest β-hCG ve PAPP-A düzeylerimizin Prisca 4.0 programı ile karşılaştırmasında bölgesel medyan farklılıkları tespit edildi. Doğum yapmış 57 gebe intrauterin gelişme geriliği, normal ve preterm olarak üç gruba ayrıldı. İntrauterin gelişme geriliği olan grupta serbest β-hCG MoM değerlerinin normal ve preterm gruplara kıyasla anlamlı düzeyde (p=0.024) düşük olduğu bulundu. Ancak normal ve preterm gruplar arasında serbest β-hCG MoM değerleri açısından fark bulunmadı. PAPP-A sonuçlarında gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç: Birinci trimester tarama testinde programda kullanılanlar yerine her laboratuvarın kendi populasyonuna ait medyanları kullanmasının daha uygun olacağı düşünüldü. Gebeliğin erken dönemlerinde serbest β-hCG değerinden faydalanarak intrauterin gelişme geriliği riski taşıyan gebelerin yakından takibinin sürecin daha az fetal riskle sonlanmasına katkı sağlayabileceği kanaatine varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim