EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-129
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Birinci Trimester Prenatal Tarama Testinde Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
Hatice Bozkurt Yavuz1, Hüseyin Yaman2, Süleyman Caner Karahan2, Merve Katkat2, Yüksel Aliyazıcıoğlu2, Asım Örem2
1Şebinkarahisar State Hospital, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Giresun, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tarama; Belirsizlik; HCG-beta; PAPP-A

Amaç: Birinci trimester prenatal tarama, anöploidiler ile ilişkili risk oranlarını verir. Ölçüm belirsizliği ise, ölçülen değerlerin dağılımını gösteren bir büyüklük olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı, ölçüm belirsizliğinin doğum öncesi taramaya etkilerini araştırmak ve farklı denklemler öneren iki farklı ölçüm belirsizliği kılavuzunu karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma 544 hastanın sonuçlarıyla yapıldı. Serbest beta Koryonik Gonadotropin (serbest β-hCG) ve Gebelik İlişkili Protein-A (PAPP-A) belirsizlikleri AACB ve Nordtest kılavuzları tarafından tanımlandığı şekilde hesaplandı. Trizomi risk oranları için en iyi ve en kötü durum senaryoları oluşturuldu. Serbest β-hCG ve PAPP-A'nın belirsizlik değerleri mevcut değerlere eklenerek ve çıkarılarak yeni riskler yeniden hesaplandı.

Bulgular: Risk oranı> 1: 1500 olan ve ileri incelemeye tabi tutulacak hasta sayısı 58 idi. Bu sayı sırasıyla AACB ve Nordtest kılavuzları ile hesaplanan sonuçlarla, en iyi senaryolarda 38 ve 36'ya düşerken, en kötü senaryolarla 94 ve 99'a yükseldi (P <0.005). En iyi durum ve en kötü durum senaryolarına sahip iki kılavuza sahip hastaların medyan riskleri arasında anlamlı bir fark vardı (P <0.005).

Sonuç: Ölçüm belirsizliğinin sonuçla birlikte raporlanması klinik kararı etkileyebilir. Çalışmamızda olduğu gibi bir sonuç birden fazla parametre ile hesaplandığında, belirsizliğin hesaplanması ve sonuçla birlikte raporlanması sonucu önemli ölçüde etkileyebilir. Seçilecek ölçüm belirsizliği denklemi de önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim