EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 212-218
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sigaranın Birinci Trimester Tarama Testleri Üzerine Etkisi
Leyla Demir1, Serap Çuhadar2, Tuğba Öncel2, Saliha Aksun1, Figen Narin1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Prenatal tarama, sigara, PAPP-A, serbest ß-HCG

Amaç: Birinci trimester tarama testleri günümüzde kromozomal anomalilerin tanısı için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda laboratuvara başvuran gebelerde maternal sigara kullanımının ilk trimester tarama testleri üzerine olan etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Sigara kullanan 700 ve sigara kullanmayan 200 olmak üzere toplamda 900 gebenin ilk trimester prenatal test sonuçları geriye dönük olarak tarandı. Tüm gebelerin maternal serum PAPP-A, serbest ß- HCG, fetal CRL ve NT değerleri istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Sigara içen ve içmeyen grubun ilk trimester tarama testi parametreleri karşılaştırıldığında sadece PAPP-A değerinde (p=0.023) anlamlı fark bulundu. Yaş (p=0.088), PAPP-A MoM( p=0.981), serbest ß- HCG (p= 0.668), serbest ß- HCG MoM (p=0.782), NT MoM (p= 0.398) ve CRL (p=0.210) değerleri iki grup arasında anlamlı fark göstermedi.

Sonuç: Gebelerde sigara kullanımı ilk trimester tarama test parametrelerinden maternal serum PAPP-A düzeyini düşürmektedir. Düşük serum PAPP-A düzeyi kromozomal anomaliler yanında gebelerde erken doğum, gebelik kaybı ve düşük doğum ağırlığı gibi diğer gebelik komplikasyonları ile ilişkilendirilmektedir. Sonuç olarak, düşük serum PAPP-A düzeyine sahip gebelerin klinik açıdan daha yakından takip edilmesinin yararlı olabileceği kanısındayız.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim