EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-018
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hitachi 911 Klinik Kimya Analizörüne Uyarlanan Metod İle Serum Sülfidril Gruplarının Otomatize Tayini
Mustafa Serteser, Tülay Köken, Ahmet Kahraman
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Afyon
Anahtar Kelimeler: Sülfidril, otomasyon, kesinlik, linearite, geri kazanım
Özet
Biyolojik tiyoller, hücreyi oksidan strese karşı koruyan en önemli antioksidan defans mekanizmalarından birisidir. Biyolojik materyallerde ölçümleri farklı spektrofotometrik yöntemlerle yapılmaktadır. Bu çalışmada, sıklıkla kullanılan spektrofotometrik yöntemlerden bir tanesi Hitachi 911 Klinik Kimya Analizörüne uyarlanmıştır. Metodun doğruluk, kesinlik ve tekrarlanabilirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İnter-assay kesinlik %1.8-2.6 (n=15) bulunurken, intra-assay değerler %1.4-1.9 (n=15) arasında bulunmuştur. Elde edilen geri kazanım değerleri %94.6-97.5 arasında olmuştur. Metod 9000 μmol/L’ye kadar lineer bulunmuştur. Otomatize metodun spektrofotometrik metod ile iyi korele olduğu gözlenmiş ve regresyon denklemi y=0.817x+58.75 (r =0.95) olarak bulunmuştur. Sağlıklı gönüllülerde total sülfidril seviyeleri 606-757 μmol/L arasında ölçülmüştür. Bu yöntem tam otomatizedir ve ölçüm 5 dakikada gerçekleşmektedir. Zaman kazandırıcı ve tekrarlanabilirliğinin olması, fazla sayıda numunelerin kısa sürede çalışılmasını sağlayacaktır ve farklı patolojilerin izleminde yardımcı olacaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim