EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-025
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akciğer Kanserine Bağlı Plevral Efüzyonların Ayırıcı Tanısında Telomeraz Aktivitesi Tayini
Günnur Dikmen1, Erkan Dikmen2, Murat Kara2, Ekber Şahin3, Nezih Özdemir3, Pakize Doğan1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Akciğer kanseri, telomeraz, plevral efüzyon

Amaç: Akciğer kanserli hastalarda plevral efüzyon varlığı ileri evre göstergesidir ve bu tip hastaların cerrahi tedavi sonrası sağ kalım oranları son derece düşüktür. Bu nedenle malign ve benign plevral efüzyonların ayırıcı tanısının yapılması, doğru tanının konup tedavinin planlanmasında önemlidir. Bu konuda sitolojik incelemenin tanısal yeterliliği sınırlı olduğundan daha duyarlı tanısal yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bir çok çalışmada telomeraz ekspresyonunun vücut sıvılarında maligniteyi gösteren tanısal bir belirteç olarak kullanılabileceği ileri sürülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, akciğer kanserli hastalardan alınan plevral efüzyon örneklerinde telomeraz aktivitesi tayin etmek ve sonuçları sitolojik inceleme ile karşılaştırmaktır.

Yöntem: Akciğer kanserlerinden (n=18) ve benign hastalıklardan (n=15) toplanan 33 plevral efüzyon örneğinin tanısı, sitolojik ve/veya histolojik inceleme ile konuldu. Telomeraz aktivitesi tayini PCR'a dayalı TRAP (The telomeric repeat amplification protocol) yöntemi kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Telomeraz aktivitesi tayininin sensivitesi %77.8, spesifitesi %80.0 ve tanısal doğruluğu %78.7 olarak bulundu. Sitolojik incelemenin sensitivitesi tek başına %66.7 iken, telomeraz aktivitesi ile kombine edildiğinde %88.9'a yükseldiği ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi (p = 0.046).

Sonuç: Plevral efüzyonlarda telomeraz aktivitesi tayininin, gerçekçi ve efektif tanısal bir metod olduğu ve akciğer kanseri tanısında sitolojik incelemeye yardımcı olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim