EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 2
18 makale bulundu.
 • Koagülasyon Testlerinin Referans Aralıklarının İndirekt Belirlenmesinde Kalite Kontrol Prosedürleri Olarak Bhattacharya ve Hoffmann Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Murat Usta1, Hale Aral2, Berrin Berçik İnal2, Güvenç Güvenen3
 • Reddedilen Numune Sıklığının Altı Sigma Kullanılarak Değerlendirilmesi
       Şerif Ercan
 • Klinik Laboratuvarlarda Analitik Süreç Değerlendirilmesi: Altı Sigma Metodolojisi
       Dilek İren Emekli1, Kenan Güçlü1, Gamze Turna2, Bilal İlanbey1, Rukiye Nar2, Esin Avcı Çiçek3
 • Poliklinik, Servis ve Acil Kanlarında Numune Red Analizi: Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar
       Yeşim Güvenç
 • Analiz Öncesi Dış Kalite Kontrol
       Giray Bozkaya
 • Farklı Dış Kalite Kontrol Program Verileri ile Toplam Analitik Hata Değerlendirmesi
       Kübranur Ünal
 • Serbest ve Total Prostat Spesifik Antijen Testlerinin Ölçüm Belirsizliği Değerlendirilmesi
       Nergiz Zorbozan1, Gökçe Filiz Atikeler2, İlker Akarken3
 • Altı Sigma Kullanılarak Klinik Kimya Testlerinin Analitik Performansının Değerlendirilmesi
       Gökhan Çakırca, Tülin Yazıcı
 • Tiroid Fonksiyon Testlerinde Sirkadiyen Ritim Analizi
       Belkız Öngen İpek, Mustafa Erinç Sitar
 • Analitik Evre Performansının Altı Sigma Metodu Kullanılarak Değerlendirilmesi
       Şeniz Korkmaz
 • Reddedilen Numune Oranlarının Altı Sigma Metodu Kullanılarak Değerlendirilmesi
       Şeniz Korkmaz
 • Numune Ret Nedenlerinin Pareto Analizi Eşliğinde Altı Sigma Düzeyinin Belirlenmesi
       Erdem Çokluk1, Fatıma Betül Tuncer1, M. Ramazan Şekeroğlu1, Selin Tunalı Çokluk2
 • Koagulasyon testlerinde preanalitik değişkenler
       Burcu Barutçuoğlu, Güneş Ak
 • Fertilite Fonksiyon Testlerinin Sigmametrik Yöntem ile Analitik Kalitesinin Değerlendirmesi
       Tuğba Öncel, Mehmet Hicri Köseoğlu, Hayat Özkanay Yörük, Ayşenur Atay, Leyla Demir, Figen Narin
 • Klinik Biyokimya Laboratuvarı Preanalitik Hatalarının Altı Sigma Metodolojisiyle Değerlendirilmesi
       Tevfik Noyan1, Abdullah Üner1, Sevim Eşmedere Eren2, Murat Cihan3
 • Harmonizasyon Gerekliliği: Karbonhidrat Antijen 19-9 (CA 19-9) Örneği
       Fatma Ucar, Seyda Ozdemir, Gulfer Ozturk, Ali Yalcindag
 • Kan Etanol Sonuçlarında Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Giray Bozkaya, Öznur Asil, Kaan Kuzu
 • Tam Kan Sayımında Performans Değerlendirmesi: Sigma Değerleri ve Kalite Hedefi İndeksleri
       Tülay Çevlik1, Goncagül Haklar2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim