EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-041
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Numune Ret Nedenlerinin Pareto Analizi Eşliğinde Altı Sigma Düzeyinin Belirlenmesi
Erdem Çokluk1, Fatıma Betül Tuncer1, M. Ramazan Şekeroğlu1, Selin Tunalı Çokluk2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Sakarya, Türkiye
2Sakarya İl sağlık Müdürlüğü AR-GE Birimi, Sakarya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Preanalitik Hata; Numune ret nedenleri; Altı sigma; Pareto analizi

Amaç: Çalışmanın amacı numune ret nedenlerini kalite indikatörleri aracılığıyla ve altı sigma süreciyle değerlendirmek, ret nedenlerinin kabul edilebilirliğini belirlemek ve takip süreci içerisinde iyileştirmektir.

Gereç ve Yöntem: Veriler laboratuvar bilgi yönetim sisteminden (LBYS) elde edildi. Ret nedenleri IFCC kalite göstergelerinin harmonizasyonu önem derecesi 1’e göre gruplandırıldı. Pareto analizi yapıldı. Milyon fırsattaki kusur sayısı (MYFO) ve altı sigma seviyeleri hesaplandı.

Bulgular: Merkez laboratuvar toplam ret oranı % 0.346, acil laboratuvarda ise %1.083 olarak hesaplandı. Ret nedenleri sırasıyla, tüm hastanede ‘’Hemolizli Örnek, Pıhtılı Örnek, Yanlış Dolum Seviyesi; Acil Serviste Hemolizli Örnek, Pıhtılı Örnek’’; yatan hastalarda ‘’Hemolizli Örnek, Yanlış Dolum Seviyesi, Diğer’’; ve poliklinik hastalarında da ‘’Hemolizli Örnek, Pıhtılı Örnek, Yanlış Dolum Seviyesi ‘’ olarak belirlendi. ‘’Hemolizli örnek’’ için sigma değeri yatan hastalar, poliklinik hastaları, acil servis ve tüm hastanede sırasıyla 4.6; 4.4; 4.1; 4.5, ‘’Pıhtılı örnek’’ için ise aynı sırayla 4.9; 4.5; 4.2; 4.7, olarak bulundu. Bunların dışındaki diğer ret nedenlerinin hepsinin sigma değeri >4.6 olarak saptandı.

Sonuç: Çalışmada tüm hastane ve bölüm bazında (yatan, poliklinik, acil) numune ret sıklığımız kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Sigma değerlerini yükselterek mevcut kaliteyi daha da arttırmak için hata oranlarının klinik ve neden bazlı analizinin düzenli olarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim