EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-060
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Koagulasyon testlerinde preanalitik değişkenler
Burcu Barutçuoğlu, Güneş Ak
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: preanalitik evre; koagulasyon testleri; hasta seçimi; örnek hazırlığı

Yıllar içerisinde koagulasyon testlerini etkileyen birçok preanalitik değişken tanımlanmıştır. Koagulasyon testlerine etki eden preanalitik değişkenler örnek toplama (hasta seçimi dahil), örnek transportu ve stabilitesi, örnek hazırlığı ve depolama temel başlıkları altında toplanabilir. Bu derlemenin amacı koagulasyon testleri ile ilişkili preanalitik değişkenleri tanımlama ve koagulasyon test sonuçlarında kaliteyi ve güvenilirliği arttırmak için laboratuvar uygulamalarında öneriler sunmaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim