EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 126-133
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Analitik Evre Performansının Altı Sigma Metodu Kullanılarak Değerlendirilmesi
Şeniz Korkmaz
Karacabey Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Analitik evre; altı sigma metodu; kabul edilebilir toplam hata

Amaç: Bu çalışma ile laboratuvarımızda sık istenen klinik biyokimya parametrelerinin analitik süreç performanslarının altı sigma metodu ile değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Bursa Karacabey Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nda 2018 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 17 biyokimya parametresinin süreç sigma düzeyleri “(%TEa- %Bias)/%CV” formülüne göre hesaplandı. Bias değerleri dış kalite kontrol raporlarından (KBUDEK), %CV değerleri iki düzey iç kalite kontrol (İKK) numunelerinden elde edildi. Formülde CLIA’nın belirlediği kabul edilebilir toplam hata (TEa) oranları kullanıldı.

Bulgular: Glukoz her iki düzey, total protein düzey-1, amilaz düzey-2 için sigma değerleri <3 olarak saptandı. Albümin, klor, kolesterol ve kreatinin her iki düzey, HDL kolesterol düzey-1, ALT (Alanin Aminotransferaz), total protein ve trigliserid düzey-2 için sigma değerleri 3.00-3.99 arasında bulundu. AST (Aspartat Aminotransferaz), demir, üre, ürik asit her iki düzey, ALT, amilaz, Trigliserid düzey-1, HDL kolesterol düzey-2 için sigma değerleri 4.00-5.99 arasında saptandı. ALP (Alkalen Fosfataz), CK (Kreatin Kinaz) ve LDH (Laktat Dehidrogenaz) her iki düzey için sigma değerleri >6 olarak bulundu.

Sonuç: Altı sigma metodu, laboratuvarların kalite kontrol yönetimine rehberlik edecek öz değerlendirmenin yapılmasına olanak verir. Çalışmamızda özellikle sigma >6 çıkan testler için Westgard 13S kuralının uygulanarak maliyetlerin ve zaman kaybının azaltılabileceği kanaatine varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim