EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 3
18 makale bulundu.
 • Çekal Ligasyon ve E. Coli Süspansiyonu Verilerek Sepsis Oluşturulmuş Ratlarda LBP, TNF- α, IL-6 ve CRP Düzeleri
       Baysal Karaca1, Nuriye Uzuncan1, Osman Evliyaoğlu1, Ayşe Arısoy2, Ayten Coşkuner3, Onur Özgenç3
 • Yüksek Duyarlı C-Reaktif Protein (hsCRP) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Can Duman1, Emin Alioğlu2
 • Kahramanmaraş'ta Bulunan Ailevi Akdeniz Ateşli (FMF) Hastaların Moleküler Düzeyde Tanısı
       Metin Kılınç1, Yael Shinar2, Fatma İnanç Tolun1, Seçil Şimşek İmrek1, Avi Livneh2
 • Prostat Kanseri Değerlendirilmesinde İnflamasyon Göstergeleri ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü
       A. Erkin Bozdemir1, Burcu Barutçuoğlu1, Fatih Ekren2, Ceyda Kabaroğlu1, Gürhan Günaydın2, Sara Habif1, Çağ Çal2, Oya Bayındır1
 • C-Reaktif Protein İle Glukoz ve Yaş İlişkisi
       Rabia Nur Kocabaş1, A. Erkin Bozdemir2, Güneş Başol2, Burcu Barutçuoğlu2, Zuhal Parıldar2, Ceyda Kabaroğlu2, Oya Bayındır2
 • İnflamasyonda Yeni Bir Belirteç Olan Prokalsitonin ve Böbrek Disfonksiyonu ile İlişkisi
       Burcu Barutçuoğlu, A. Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, M. Işıl Mutaf, Oya Bayındır
 • Diabetes Mellitus'u Olmayan Koroner Arter Hastalarında, Damar Tıkanıklık Derecesi ile C-Reaktif Protein İlişkisi
       Türkan Yiğitbaşı1, Serkan Kap1, Yasemin Baskın2, Banu Aslan Şentürk1, Nihal Kahya Eren3, Füsun Üstüner1, Oktay Ergene3
 • Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) İle Tetiklenen Hiperglisemi Pikinin Bazal C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyine Etkisi
       Emin Savaş Kılavuz1, Nermin Erol2
 • Tokat Bölgesinde FMF Hastalığında MEFV Geninde Sık Görülen Mutasyonlar
       Şemsettin Şahin1, Hüseyin Özyurt1, Ali Akbaş1, Oğuzhan Şaylan1, İsmail Benli1, Leyla Aydoğan1, Beytullah Yıldırım2, Resul Yılmaz3
 • CRP Ölçümünde İmmunoflorometrik ve İmmunoturbidimetrik Yöntemlerin Karşılaştırılması
       Yasemin Üstündağ, Kağan Huysal, Ayşe Ulusoy Karaca, Teoman Çınar, Serpil Sancar, Müberra Akdoğan
 • Prokalsitonin ve C-Reaktif Protein Düzeyleri Arasındaki Korelasyon
       Özgür Aslan1, Metin Demir1, Ayşenur Atay1, Mehmet Hicri Köseoğlu1, Mustafa Kaya2
 • İzmir Bölgesinde Ailesel Akdeniz Ateşi Ön Tanılı Hastalarda MEFV Geni Mutasyon Dağılımı
       Derya Güleç1, Aydan Çelebiler2, Baysal Karaca1
 • Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda İnflamasyon Belirteçleri
       Ayfer Aydoğdu Çolak1, Tuba Hancı2, Neşe Doğan1, Şergır Matlaş3, İsmail Karademirci1, Füsun Üstüner1
 • İskemi Modifiye Albuminin İnflamatuvar Parametrelerle İlişkisi
       Can Duman1, Ertan Eşsizoğlu1, Elif Demircan1, Funda Kırtay Tütüncüler1, Coşkun Bakar2, Yusuf Kurtulmuş3
 • Van ve Çevresindeki Çocuklarda Ailesel Akdeniz Ateşi Gen Mutasyonlarının Sıklığı
       Ruşen Köçeroğlu1, Mehmet Ramazan Şekeroğlu2, Ragıp Balahoroğlu2, Erdem Çokluk2, Haluk Dülger3
 • Ailesel Akdeniz Ateşininin Atak ve Remisyon Dönemlerinde Sitokin Düzeyleri
       Ruşen Köçeroğlu1, Mehmet Ramazan Şekeroğlu2, Ragıp Balahoroğlu2, Erdem Çokluk2, Haluk Dülger3
 • İzmir'de MEFV Gen Mutasyonlarının Sıklığının Araştırılması
       Giray Bozkaya1, Murat Örmen1, Sibel Bilgili1, Murat Aksit2
 • Sigara Kullanımının Yüksek Duyarlıklı C-Reactive Protein/Albümin Oranı Üzerine Etkisi
       Hüseyin Kurku1, İbrahim Solak2, Yavuz Turgut Gederet3, Mehmet Ali Eryilmaz4
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim