EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 3
16 makale bulundu.
 • Gaitada Gizli Kan Testlerinde Guaiak ve İmmunokimyasal Yöntemlerin Karşılaştırılması
       Emel Altekin, Ahmet Solak, Pınar Tuncel
 • Eritrosit Sedimentasyon Hızının Ölçümünde Farklı Otomasyon Sistemlerinin Referans Yöntem ile Karşılaştırılması
       Nalan Akalın, Serap Arıkan, Nagihan Türkeli, Turan Serter
 • Klinik Laboratuvarlarda Homosistein Ölçümünde Kullanılan İki Farklı Yöntemin Performans Değerlendirmesi
       Sebahat Özdem1, S. Halide Akbaş1, Meral Gültekin2
 • Yeni Spektrofotometrik Lityum Ölçüm Yönteminin Aplikasyonu ve Analitik Değerlendirmesi
       Sebahat Özdem1, S. Halide Akbaş1, Meral Gültekin2
 • C-Reaktif Protein: Klinik Önem, Ölçüm Yöntemlerindeki Gelişmeler, Preanalitik ve Analitik Değişkenlikler
       Ali Rıza Şişman, Tuncay Küme, Pınar Akan, Pınar Tuncel
 • Multipl Miyelomlu Bir Olguda Engellenemeyen In Vitro Fibrin Oluşumu
       Tuncay Küme Ali Rıza Şişman, Burcu Çinkooğlu, Ferhat Demirci, Pınar Tuncel
 • Talasemi Taramasında Primus Ultra2 Analyzer ve Tosoh HLC-723 G8 HPLC Sistemlerinin Karşılaştırılması
       Hamit Yaşar Ellidağ1, Esin Eren2, Serpil Aktaş Tosun1, Necat Yılmaz1
 • HPLC ve Immunoassay Yöntemleri İle Ölçülen D Vitamini Düzeylerinin Karşılaştırılması
       Müge Bekmez1, Özkan Alataş2
 • Fenilalanin ve Tirozin Düzeyinin Plazma ve Kuru Kan Damlası Örneklerinde Karşılaştırılması
       Halil Kazanasmaz1, Meryem Karaca2, Ataman Gönel3
 • Hızlı, Hassas ve Kolay HPLC-UV 25(OH)D Tayini ve İmmün Ölçüm Yöntemi ile Karşılaştırılması
       Özgür Baykan
 • Kan Gazı ve Serum Bikarbonat Değerleri Arasındaki İlişkinin Analizi
       Fatıma Betül Tuncer1, Erdem Çokluk1, Mehmet Ramazan Şekeroğlu1, Fatma Özdemir2, Meltem Boz1
 • 25-hidroksivitamin D Düzeylerinin Popülasyona Dayalı Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Eren Vurgun
 • Tiroid Fonksiyon Testlerinde Çapraz Reaksiyon: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
       Esra Fırat Oğuz1, Fatma Meriç Yılmaz2, Turan Turhan1, Canan Topçuoğlu1, Müjgan Ercan Karadağ3
 • HbA2 düzeylerinin ölçümünde Lifotronic H9 ve Primus Ultra2 HPLC sistemlerinin karşılaştırılması
       Mehmet Erten, Yeter Çakmak
 • CK-MB Aktivite ve Kütle Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Ahmet Burak Gürpınar1, Zafer Yönden2
 • MDRD ve CKD-EPI eGFR Arasındaki Uyum: Bir Büyük Popülasyona Dayalı Yöntem Karşılaştırma
       Gülsüm Feyza Türkeş1, Serkan Yıldız2, Özlem Gürsoy Doruk1, Pembe Keskinoğlu3, Tuncay Küme1, Ali Rıza Şişman1
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim