EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-041
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
C-Reaktif Protein: Klinik Önem, Ölçüm Yöntemlerindeki Gelişmeler, Preanalitik ve Analitik Değişkenlikler
Ali Rıza Şişman, Tuncay Küme, Pınar Akan, Pınar Tuncel
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: C-reaktif protein, yüksek duyarlıklı C-reaktif protein, yöntem, klinik ilişki, preanalitik değişkenlik, analitik değişkenlik, derleme

C-reaktif proteinin (CRP) klinikte kullanım alanı her geçen gün artmaktadır. Özellikle, sağlıklı kişilerde gelecekteki koroner kalp hastalığı (KKH) ve serebrovasküler hastalığın (SVH) etkin bir habercisi olduğunu gösteren çalışmalar ümit vericidir. Klinik kullanım alanındaki gelişmelerle beraber yöntemde de gelişmeler olmaktadır. Günümüzde bir çok CRP ölçüm yöntemi mevcuttur. Ne yazık ki, yöntemler arası uyumsuzluklar önemli bir sorun olup, klinisyenin sonuçları hatalı yorumlamasına neden olabilmektedir. Standardizasyon sağlanır, preanalitik ve analitik değişkenler kontrol edilirse, CRP testinin etkinliği daha da artacaktır. Bu derlemede, CRP'nin değişik özellikleri; yapısı, işlevi, klinik ilişkisi, ilaç tedavisi ile düzeyinin düşürülmesi, yöntemdeki gelişmeler, preanalitik ve analitik değişkenleri sistematik şekilde gözden geçirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim