EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 2
17 makale bulundu.
 • Alkol Alışkanlığı Olanlarda Lipid Peroksidasyonu ve Serum Demir Parametreleri
       Ferah Armutcu1, Ahmet Gürel1, Sinan Kurtman1, A. Görkem Mungan1, Murat Ünalacak2
 • İdrar Striplerinin ve İdrar Numunelerinin Stabilite Çalışmaları
       Hatice Topaç, Aysel Hür, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu
 • Proteinüri ve Laboratuvar Değerlendirmesi
       Rabia Nur Kocabaş1, Güneş Başol2
 • İdrar Kalsiyum Okzalat ve Askorbik Asit Arasındaki İlişkinin Araştırılması
       Tevfik Noyan, Ufuk Kömüroğlu
 • Bağımlılık Yapıcı İlaçlar ve Tayin Yöntemleri
       Aysun Yedekci, Ece Onur
 • Üriner Sistem Taş Hastalığı Etiyopatogenezinde Fetuin-A ve Osteopontin
       Fatih Yaman1, Hülya Aybek2, Zafer Aybek3
 • Yaş ve Cinsiyete Göre İdrar Nitrit ve Lökosit Esterazın Tanı Performansları
       Şerif Ercan1, Nihal Yücel2, Raşit Serdar Özer3, Asuman Kaptanağası Orçun2
 • Mikroalbuminüri Tespitinde Spot İdrar Kullanımının Araştırılması
       Evin Kocatürk, Ağgül Canik, Özkan Alataş
 • Otomatik İdrar Analizörleri: Mikroskobik Bakı
       Kağan Huysal1, Yasemin Üstündağ2
 • İdrar Kültür İstemi Gereksinimi: Tam Otomatik İdrar Analizörleri ile Azaltılabilir mi?
       Nilhan Nurlu Ayan1, Ayşegül Keleş1, Neval Aksoy1, Nesrin Gareayaghi2, Naciye Özden Serin1
 • İdrarda Madde Taranmasında CEDIA ve KIMS Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Zekiye Çatak1, Esra Kocdemir2, Suleyman Aydin3
 • Bir İkinci Basamak Sağlık Merkezinde Tam İdrar Tetkikinin Performansının Değerlendirilmesi
       Nergiz Zorbozan1, İlker Akarken2, Orçun Zorbozan3
 • Serum Etanol Düzeyi Ölçümünde Belirsizliğin Değerlendirilmesi
       Zekiye Catak1, Esra Koçdemir2
 • Askorbik Asidi Ölçen veya Dirençli olan Stripler: Hangisi Tercih Edilmeli?
       Didem Barlak Keti, Sabahattin Muhtaroğlu, Hatice Saraçoğlu
 • Yasadışı Madde Analizlerinde Preanalitik Evre
       Saliha Aksun1, Başak Bağcı2, Leyla Demir1, Oğuz Karalar1, Murat Aksun3
 • Kimyasal ve mikroskobik idrar tahlilinde tutarsızlık: Laboratuvar perspektifinden bakış
       Bayram Şen, Medeni Arpa
 • Klinik Laboratuvar Testlerinde Sık Karşılaşılan İnterferanslar
       Beliz Akçakoca, Arzu Yılmaztepe Oral, Melehat Dirican
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim