EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 107-113
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Askorbik Asidi Ölçen veya Dirençli olan Stripler: Hangisi Tercih Edilmeli?
Didem Barlak Keti, Sabahattin Muhtaroğlu, Hatice Saraçoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Askorbik asit; interferans; idrar strip

Amaç: Askorbik asidin bazı testler (glukoz, kan ve lökosit esteraz) üzerine etkisini; interferansa dirençli striplerle, askorbik asit düzeyini ölçen stripleri karşılaştırarak değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Ardışık 10055 hastaya ait idrar sonuçlarını retrospektif olarak inceledik. Askorbik asidi negatif olan ve farklı düzeylerde glukoz veya kan ya da lökosit esteraz içeren örneklerden idrar havuzları oluşturuldu. İdrar örneklerine son konsantrasyon 10, 25, 50, 100, 200 ve 400 mg/dL olacak şekilde askorbik asit eklenerek her iki striple analiz gerçekleştirildi.

Bulgular: 10055 idrar örneğinin % 9.2’sinde askorbik asit pozitif olarak belirlendi. Hastaların %70’inde askorbik asit 10 mg/dL düzeyindeydi. Askorbik asidi pozitif olan idrar numunelerinin %50’sinin acil servisten geldiği ve hastaların %51’inin çocuk olduğu belirlendi. Askorbik asit interferansına dirençli striplerin; glukoz için ≤100 mg/dL’de negatif interferans göstermediği, ancak kan testinin askorbik asit interferansından etkilenmekle birlikte negatifleşmediği tespit edildi. Askorbik asidi ölçen stripler; lökosit esteraz, kan ve glukoz için sırasıyla >50 mg/dL, ≥10 mg/dL ve ≥25 mg/dL askorbik asit düzeylerinde negatif interferans gösterdi.

Sonuç: Askorbik asidin 10 mg/dL’lik konsantrasyonu, strip kan testini etkilemek için yeterli olup, acil şartlarında vitamin C alımı kesildikten sonra test tekrarı uygun olmadığından; askorbik aside dirençli strip kullanımı tercih edilebilir. Bununla birlikte bu striplerin dirençli olduğu askorbik asit konsantrasyonlarını belirlemek gereklidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim