EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-145
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Proteinüri ve Laboratuvar Değerlendirmesi
Rabia Nur Kocabaş1, Güneş Başol2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Proteinüri, böbrek hasarı, idrar, mikroalbuminüri

Fizyolojik koşullarda idrarla günlük protein atılımı 150 mg'ın altındadır. İdrarla günlük protein atılımının normalin üzerinde saptanması proteinüri olarak tanımlanır. İdrardaki protein miktarının belirlenmesi ve bileşenlerinin saptanması bir çok klinik durum için önemlidir, çünkü ciddi böbrek hasarının ilk bulgusu olabilir ve takip edilmesi tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi için gereklidir. Bu derlemede fizyolojik protein atılımı, proteinüri tipleri, çeşitli hastalıklardaki proteinüri mekanizmaları, proteinüri ve böbrek hasarı ilişkisi ve idrarda protein ölçüm yöntemlerindeki klasik ve güncel bilgiler değerlendirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim