Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 125-131
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bağımlılık Yapıcı İlaçlar ve Tayin Yöntemleri
Aysun Yedekci, Ece Onur
Celal Bayar. Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: İdrar, amfetamin, kokain

Bağımlılık yapıcı ilaçların kötüye kullan ımı dünya çapında artmakta ve ciddi sosyal problemlere yol açmaktadır. Biyolojik sıvılarda ilaçların kötüye kullanımını tespit edebilen analitik yöntemlerin gelişmesi, insan sağlığını tehdit eden risklerin tanımlanmasında ve onlardan korunmada son derece önem taşımaktadır. Alkol, amfetamin, kanabioidler, kokain, opiyatlar ve fensiklidin en sık kötüye kullanılan bağımlılık yapıcı ilaç analizleri arasında yer almaktadır. İdrar, kan, tükrük, ter ve saç gibi biyolojik örnekler bağımlılık yapıcı ilaç analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ölçümlerde en sık kromatografik ve immunolojik yöntemler kullanılmaktadır. Analiz yöntemlerinin sensitivite, spesifisite ve maliyetleri farklılıklar göstermektedir. Bu derlemede, bağımlılık yapıcı ilaçlar, analizlerinde kullanılan örnekler, analiz yöntemleri, analitik test sonuçlarının yorumlanmasındaki kısıtlamalar ve olasılıklar hakkında temel bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim