EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-023
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İdrarda Madde Taranmasında CEDIA ve KIMS Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Zekiye Çatak1, Esra Kocdemir2, Suleyman Aydin3
1Department of Clinical Biochemistry, Health Science Universty Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey
2Kovancılar Public Hospital, Department of Clinical Biochemistry, Elazig, Türkiye
3Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry (Firat Hormones Research Group) School of Medicine, Firat University, Elazig,Turkey
Anahtar Sözcükler: İdrarda madde taraması; metod karşılaştırma; kromatografi; klonlanmış donör enzim immüne ölçüm; mikropartiküllerin kinetik etkileşimi

Amaç: Bağımlılık yapan maddelerin doğru ve güvenilir ölçümü birtakım yasal yükümlülüklerden ötürü dünya genelinde ciddi bir problemdir. Dolayısıyla bu çalışmada toplumlarda yaygın olarak kullanılan bağımlılık yapıcı maddeleri, yaygın kullanılan iki farklı teknikle ölçerek, çelişkili sonuçların gaz kromatografisi-kütle spektrometresi tekniğiyle doğrulanması yoluyla birbirlerine göre üstünlüklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Materyal-Metod: İdrar numuneleri madde kullanıcısı 83 hastadan prosedüre uygun olarak toplandı. Tüm örnekler eş zamanlı olarak her iki teknikle çalışıldı. Ölçümlerde elde edilen çelişkili sonuçlar gaz kromatografisi-kütle spektrometresi tekniği ile doğrulandı.

Bulgular: Amfetamin testi “Klonlanmış Donör Enzim İmmüne Ölçüm” ve “Mikropartiküllerin Kinetik Etkileşimi” teknikleriyle, sırasıyla bir ve üç numunede yanlış negatif olarak değerlendirildi. Benzodiazepin sonuçları için iki teknik genel olarak uyumluydu fakat mikropartiküllerin kinetik etkileşimi metoduyla bir numunede yanlış pozitif olarak raporlandı. Kokain testi açısından iki teknik arasında çelişkili sonuç tespit edilmedi. Kannabinoid sonuçları incelendiğinde bir örneğin klonlanmış donör enzim immüne ölçüm yöntemi ile yanlış pozitif, bir örneğin mikropartiküllerin kinetik etkileşimi yöntemi ile yanlış negatif olarak değerlendirildiği tespit edildi. Mikropartiküllerin kinetik etkileşimi metoduyla yanlış negatif olarak değerlendirilen bir örnek dışında iki teknikle elde edilen opiat test sonuçlarının tamamı birbiriyle uyumluydu.

Sonuç: Yukarıdaki sonuçlara göre, mikropartiküllerin kinetik etkileşimi tekniği genel olarak klonlanmış donör enzim immün ölçüm tekniği ile uyumlu idi. Ancak kromatografi sonuçları bakımından amfetamin testi (3,4 MDMA metabolite,ecstasy) için aynı durum söz konusu değildi. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda bu durumun göz önüne alınmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim