EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 3
14 makale bulundu.
 • İnsulin ve Gliklazid Tedavisinin Streptozotosin Diabetik Rat Hipokampüslerinde Lipid Peroksidasyonuna Etkisi
       Namık Delibaş, İbrahim Kılınç
 • Deri Altı Yağ Dokusu Kalınlığı İle Serum Lipid Değerleri Arasındaki İlişki
       Pınar Bakyer1, Esat Adıgüzel1, Simin Rota2, Nuran Sabir3, Ilgaz Akdoğan1, Birsen Yılmaz4
 • Diabetik Nefropatili Hastalarda Spesifik Proteinlerin Değerlendirilmesi
       Polat Çalışkaner1, Ayşenur Atay1, Mehmet H. Köseoğlu1, Zeliha Hekimsoy2
 • Plasminojen Aktivatör İnhibitör Tip I, İnsülin Direnci ve Android Obezite
       B.A. Şentürk1, F. Üstüner1, S. Aksu1, Z. Sülek2
 • Kahramanmaraş'ta Bulunan Ailevi Akdeniz Ateşli (FMF) Hastaların Moleküler Düzeyde Tanısı
       Metin Kılınç1, Yael Shinar2, Fatma İnanç Tolun1, Seçil Şimşek İmrek1, Avi Livneh2
 • Subklinik ve Klinik Hipotiroidili Hastalarda Lipid Paneli ve Lipoprotein Elektroforezi Sonuçlarının Karşılaştırılması
       Sema Akgün, Halit Buğra Koca, Ahmet Kahraman, Tülay Köken
 • Su Kanalı-7 ve Obezite İlişkisi
       Sevgi Eskiocak
 • Vitamin B 12 ve Folik Asit Eksikliğinin Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarla İlişkisi
       Selen Şen, Gülgün Durat, Işık Atasoy
 • Transforming Growth Factor-β "nın Kanserde Baskılayıcı Rolü
       Pervin Vural
 • Lityumla Tedavi Edilen Psikiyatri Hastalarının Serum B 12 ve Folat Düzeyleri
       Serap Cuhadar, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu
 • İnsulin Direnci Gelişmiş Obez Adölesanlarda Artmış Lp-PLA2 Aktivitesi
       Ceyda Kabaroğlu1, Ece Onur2, Betül Ersoy3, Bayram Özhan3, Soner Erdin2, Ahmet Var2, Oya Bayındır1
 • Depresif Hastalarda Tiroid Taraması Gerekli midir?
       Serap Çuhadar, Mehmet Köseoğlu, Ayşenur Atay, Metin Demir, Nejla Barış
 • İkili ve Üçlü Prenatal Tarama Testi Medyan Değerleri: Van Ölçekli Retrospektif Bir Çalışma
       Hamit Hakan Alp1, Zübeyir Huyut1, Erdem Çokluk1, Mehmet Ramazan Şekeroğlu2
 • Likit Kromatografi-Tandem Kütle Spektrometre ile 25-Hidroksivitamin D3 Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Burcu Basat1, Müberra Vardar1, Okan Dikker1, Mustafa Şahin2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim