EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-131
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Deri Altı Yağ Dokusu Kalınlığı İle Serum Lipid Değerleri Arasındaki İlişki
Pınar Bakyer1, Esat Adıgüzel1, Simin Rota2, Nuran Sabir3, Ilgaz Akdoğan1, Birsen Yılmaz4
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Denizli
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalları, Denizli
Anahtar Sözcükler: Vücut kompozisyonu, deri altı yağ dokusu, serum lipidleri

Amaç: Bu çalışma, ultrasonografi ile ölçülen deri altı yağ dokusu kalınlığının serum lipid düzeyleri ile korelasyonlarının araştırılması amacıyla yapıldı.

Yöntemler: Çalışmaya 20-70 yaş arasında, her onlu yaş diliminden 10 kadın ve 10 erkek olacak şekilde rastgele seçilmiş 100 kişi alındı (50 kadın, 50 erkek). Deri altı yağ dokusu kalınlığı yedi bölgeden ölçüldü. Hastalardan sabah aç karnına alınan serum örneklerinde total kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol ölçümü yapıldı, LDL-kolesterol ise hesaplandı. Ultrasonografi ile yapılan ölçümler Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji polikliniğinde, biyokimyasal analizler ise Biyokimya Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi.

Bulgular: Erkeklerde hiçbir lipid parametresi ile deri altı yağ dokusu kalınlığı arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Kadınlarda serum trigliserid düzeyleri ile submandibular (r = 0.32), triceps (r = 0.30), subskapular (r = 0.43) ve baldır (r = 0.36) bölgelerinin deri altı yağ dokusu kalınlığı arasında orta düzeyde, anlamlı (p<0.05) ve olumlu yönde bir korelasyon bulunmasına karşılık total kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol değerleri ile deri altı yağ kalınlığı arasında bir korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Elde edilen sonuca göre erkekler ve kadınlar arasında deri altı yağ dokusu dağılımının serum lipid parametreleri ile ilişkisi açısından farklılık vardır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim