EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 109-115
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Su Kanalı-7 ve Obezite İlişkisi
Sevgi Eskiocak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
Anahtar Sözcükler: Su kanalı, obezite

Su kanalları yaklaşık olarak 30 kDa moleküler ağırlığında küçük membran proteinleridir. Su kanalı ailesi 13 üyeden oluşmaktadır. Membranlardan suyun geçişini sağlayan su kanallarının bir kısmı gliserol ve üre gibi küçük, polar maddelerin de membranlardan geçişini sağlamaktadır. Su kanalı-7 en çok yağ dokusunda bulunmaktadır. Su kanalı-7Õnin fonksiyonel eksikliği ile obezite arasında ilişki olduğuna dair bulgular giderek artmaktadır. Bu derlemede su kanallarının yapısı, fonksiyonları, düzenlenmesi ve obezite ile ilişkisi gözden geçirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim