Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 1
17 makale bulundu.
 • Akciğer Kanserine Bağlı Plevral Efüzyonların Ayırıcı Tanısında Telomeraz Aktivitesi Tayini
       Günnur Dikmen1, Erkan Dikmen2, Murat Kara2, Ekber Şahin3, Nezih Özdemir3, Pakize Doğan1
 • Mesane Kanseri Tanısında Nükleer Matriks Proteini (NMP22) ve Sitolojinin Karşılaştırılması
       Macit Koldaş1, Hatice Seval1, Gül Barut2, İnci Yılmaz Sarı1, Nergis Yamak1, İbrahim Öz1, Adem Akbaş1
 • Meme Kanserinde MDA, ZN ve GSH Düzeyleri
       Tülin Ayşe Özden1, Beyhan Ömer2, Günay Saner1, Haluk Saner3, Mahmut Müslümanoğlu4, Sıtkı Tuzlalı5
 • Prostat Kanseri Değerlendirilmesinde İnflamasyon Göstergeleri ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü
       A. Erkin Bozdemir1, Burcu Barutçuoğlu1, Fatih Ekren2, Ceyda Kabaroğlu1, Gürhan Günaydın2, Sara Habif1, Çağ Çal2, Oya Bayındır1
 • Mide Kanserli Hastalarda Oksidan ve Antioksidan Parametreler ve Birbiriyle İlişkileri
       Mevlüt Başkol1, Gülden Başkol2, Derya Koçer3, Tarık Artış4, Zeki Yılmaz4
 • Transforming Growth Factor-β "nın Kanserde Baskılayıcı Rolü
       Pervin Vural
 • Tiroid Kanserli Hastalarda Kalsitonin ve Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki
       Nejla Barış, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu, Serap Çuhadar, Metin Demir
 • Memede Kitle Tespit Edilen Kadınlarda Doku ve Serum VEGF-A, Endostatin ve S100A4 Düzeyleri
       Yılmaz Özalp1, Merih Güray Durak2, Sezer Uysal3, Ali Sevinç4, Serdar Saydam4, Tülay Canda2, Banu Önvural3
 • Kolorektal Kanserli Olgularda Oksidatif ve Nitrozatif Stres
       Sabriye Kaya1, Sevgi Eskiocak2, Hüseyin Ahmet Tezel3, Ali Rıza Soylu3, Hasan Celalettin Ümit3, Sedat Özdemir4, Zeliha Türkyılmaz4
 • Mikro RNA ve Kanser
       Barbaros Şahin Karagün, Bülent Antmen, İlgen Şaşmaz, Yurdanur Kılınç
 • Over Kanserinde Tanıyı Kolaylaştıran Yeni Belirteçler: OVA1 ve ROMA
       Nilgün Tekkeşin
 • Prostat Kanseri Tanısında Prostat Spesifik Antijen ve Türevleri
       Serin Akbayır1, Necati Muşlu2
 • Fizyolojik ve Patolojik Anjiogenezde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Rolü
       Pervin Vural
 • Koroner Arter Hastalığında Yeni Parametreler: Oksidatif Stres Belirteçleri
       Uğur Erçin1, Ayşe Bilgihan2, Aycan Fahri Erkan3, Hayati Yücel4
 • İnvaziv Duktal Karsinom ve Fibroadenom Hastalarında İskemi Modifiye Albümin Düzeyleri
       Sibel Bilgili1, Özlem Uğurlu1, Giray Bozkaya1, Nuriye Uzuncan1, Baha Zengel2
 • D Vitamini Yetersizliği Olan Adölasan Kız Çocuklarında Oksidatif Stres ve Eser Element Düzeyleri
       Gürkan ÇIKIM1, Metin KILINÇ2, Filiz ALKAN BAYLAN2
 • Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda CA 19-9 için Yeni Bir Cut-off Değeri İhtiyacı
       Inanc Karakoyun, Fatma Demet Arslan
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim